บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

รายการทัวร์ล่าสุด
ท้าลมรัก OSAKA TAKAYAMA 5วัน 3คืน (XJ)(ZE310518)

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า -   อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท 

Taiwan พาเฮง เที่ยวเพลิน เกิินคุ้ม 4วัน 3คืน (CI)(NK020518)

ไทเป – ไทจง – วัดเจิ้นหลันกง - MIYAHARA– วัดจื่อหนานกงล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – หมู่บ้านสายรุ้ง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เย๋หลิ่ว - วัดต้าหลงตง เป่าอัน  - ตลาดปลา – ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ

Taiwan พาเฮง เที่ยวเพลิน เกินคุ้ม 5วัน 3คืน (BR)(NK010518)

ไทเป – ไทจง – วัดเจิ้นหลันกง - หมู่บ้านปีศาจญี่ปุ่น - MIYAHARA  – หมู่บ้านสายรุ้ง– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจื่อหนานกง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เย๋หลิ่ว - วัดต้าหลงตง เป่าอัน  – ตลาดปลา - ซีเหมินติง  - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ 


HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว 6วัน3คืน {XJ} (HT020518)

ฮอกไกโด โทมิตะ ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง สวนชิคิโย ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม โซอุนเคียว อาบน้ำแร่ ทานบุฟเฟต์ขาปู พร้อมอิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

MROYAL MANDALAY เที่ยวพม่า 4วัน3คืน {FD} (ZE302518)

มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - พร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลเจดีย์ "พุกาม" - ไปสักการะ 2 มหาบูชาสถาน - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - FREE  ถุงผ้า และพัด - พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

GREATEST OF RUSSIA 8วัน 5คืน (QR)(ZE290518)

มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์- จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ถนนเนฟกี้


Sparkling Pinkmoss TOKYO 5วัน 3คืน (XJ)(ZE280518)

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะอาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ–ทุ่งดอกพิงค์มอส เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นโอไดบะ - นาริตะ - วัดอาซากุสะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ

STRONG เทียมเมฆ TOKYO 5วัน3คืน {XJ} (ZE270518)

ขึ้นหอคอยโตเกียวสกายทรี ชมวิวพาโนราม่า   ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิภูเขาไฟฟูจิ  วัดอิโกอิน ช้อปปิ้งจุใจ พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น เหลือเพียง 2 ที่สุดท้าย

RUSSIA GOOD DEAL 6วัน3คืน {EY} (ZE260518)

มอสโคว์ ซากอร์ส เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต โบสถ์ทรนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัน  พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล


รายการทัวร์ล่าสุด
ท้าลมรัก OSAKA TAKAYAMA 5วัน 3คืน (XJ)(ZE310518)

โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า -   อิออน จัสโก้ - นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -”เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี -ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท 

Taiwan พาเฮง เที่ยวเพลิน เกิินคุ้ม 4วัน 3คืน (CI)(NK020518)

ไทเป – ไทจง – วัดเจิ้นหลันกง - MIYAHARA– วัดจื่อหนานกงล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – หมู่บ้านสายรุ้ง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เย๋หลิ่ว - วัดต้าหลงตง เป่าอัน  - ตลาดปลา – ซีเหมินติง - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ

Taiwan พาเฮง เที่ยวเพลิน เกินคุ้ม 5วัน 3คืน (BR)(NK010518)

ไทเป – ไทจง – วัดเจิ้นหลันกง - หมู่บ้านปีศาจญี่ปุ่น - MIYAHARA  – หมู่บ้านสายรุ้ง– ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจื่อหนานกง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – เย๋หลิ่ว - วัดต้าหลงตง เป่าอัน  – ตลาดปลา - ซีเหมินติง  - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซานซื่อ 


HAPPY HOKKAIDO โชว์พราว 6วัน3คืน {XJ} (HT020518)

ฮอกไกโด โทมิตะ ฟาร์ม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง สวนชิคิโย ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม โซอุนเคียว อาบน้ำแร่ ทานบุฟเฟต์ขาปู พร้อมอิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

MROYAL MANDALAY เที่ยวพม่า 4วัน3คืน {FD} (ZE302518)

มัณฑะเลย์ - พุกาม - มิงกุน - พร้อมสัมผัสมนต์เสน่ห์ทะเลเจดีย์ "พุกาม" - ไปสักการะ 2 มหาบูชาสถาน - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - FREE  ถุงผ้า และพัด - พิเศษกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ

GREATEST OF RUSSIA 8วัน 5คืน (QR)(ZE290518)

มอสโคว์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปโรฮิลล์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์- จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก - ถนนเนฟกี้


Sparkling Pinkmoss TOKYO 5วัน 3คืน (XJ)(ZE280518)

นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิโอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะอาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ - ภูเขาไฟฟูจิ–ทุ่งดอกพิงค์มอส เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่นโอไดบะ - นาริตะ - วัดอาซากุสะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ชินจูกุ

STRONG เทียมเมฆ TOKYO 5วัน3คืน {XJ} (ZE270518)

ขึ้นหอคอยโตเกียวสกายทรี ชมวิวพาโนราม่า   ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิภูเขาไฟฟูจิ  วัดอิโกอิน ช้อปปิ้งจุใจ พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น เหลือเพียง 2 ที่สุดท้าย

RUSSIA GOOD DEAL 6วัน3คืน {EY} (ZE260518)

มอสโคว์ ซากอร์ส เนินเขาสแปร์โรว์ สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งถนนอารบัต โบสถ์ทรนิตี้ โบสถ์อัสสัมชัน  พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล