บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

รายการทัวร์ล่าสุด
เฉิงตู ... ขนมลืมกลืน 6วัน4คืน (SH090119)

อุทยานปี้ผิงโกว หมู่บ้านชนเผ่าเชียงไป๋สือ อุทยานซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศูนย์หมีแพนด้า ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N (ZE350119)

นาริตะ - ฟูจิ - โตเกียว - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - อาบน้ำแร่+ทานขาปูยักษ์ - ช้อปปิ้งฮาราจูกิ , ชินจูกุ , ดิวตี้ฟรี

Super Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (IT080119)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตึกไทเป 101ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ย,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


ไต้หวัน.. สุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ ซุปตาร์ไต่ตึก 5วัน 4คืน (TN110119)

หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดปลาไทเป 

ROYAL MANDALAY 4D3N (ZE340119)

จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี วัดชเวนันดอร์  พระราชวังมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบ็ง 

มหัศจรรย์ BALI 4วัน 2คืน (BI080119)

อนุสาวรีย์มหาภารตะ  วัดอูลูวาตู  ระบำเกอจัก  นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน  วิหารทานาต์ลอต  นาข้าวขั้นบันได บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  หมู่บ้านคินตามณี  


มหัศจรรย์ HONG KONG SHENZHEN (BI070119)

พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง City gate outlets พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย

TOKYO ซากุระชนะน๊อค 4D3N (GS120119)

ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ตลาดอาเมโยโกะ - อิสระเลือกดิสนีย์แลนด์ หรือชมซากุระเต็มวัน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า ซุปตาร์...ซากุระ 5วัน 4คืน (TN100119)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018 อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น


รายการทัวร์ล่าสุด
เฉิงตู ... ขนมลืมกลืน 6วัน4คืน (SH090119)

อุทยานปี้ผิงโกว หมู่บ้านชนเผ่าเชียงไป๋สือ อุทยานซงผิงโกว อุทยานภูผาหิมะการ์เซีย เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศูนย์หมีแพนด้า ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N (ZE350119)

นาริตะ - ฟูจิ - โตเกียว - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - วัดอาซากุสะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - อาบน้ำแร่+ทานขาปูยักษ์ - ช้อปปิ้งฮาราจูกิ , ชินจูกุ , ดิวตี้ฟรี

Super Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน (IT080119)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตึกไทเป 101ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ย,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


ไต้หวัน.. สุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ ซุปตาร์ไต่ตึก 5วัน 4คืน (TN110119)

หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ขนมพายสับปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตลาดปลาไทเป 

ROYAL MANDALAY 4D3N (ZE340119)

จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบยางกี เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี วัดชเวนันดอร์  พระราชวังมัณฑะเลย์  เมืองมัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบ็ง 

มหัศจรรย์ BALI 4วัน 2คืน (BI080119)

อนุสาวรีย์มหาภารตะ  วัดอูลูวาตู  ระบำเกอจัก  นั่งรถจี๊ปโฟล์คสวาเกน  วิหารทานาต์ลอต  นาข้าวขั้นบันได บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  หมู่บ้านคินตามณี  


มหัศจรรย์ HONG KONG SHENZHEN (BI070119)

พระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง City gate outlets พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove เจ้าแม่อวนอิม รีพลัสเบย์ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย

TOKYO ซากุระชนะน๊อค 4D3N (GS120119)

ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ตลาดอาเมโยโกะ - อิสระเลือกดิสนีย์แลนด์ หรือชมซากุระเต็มวัน - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า ซุปตาร์...ซากุระ 5วัน 4คืน (TN100119)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018 อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น