บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Indonisia Tours
บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 3 คืน (SBH030220)

อนุสาวรีย์มหาภารตะ   วัดอูลูวาตู    สวนวิษณุ   หาดจิมบารัน   พระราชวังสุลต่าน   HANDARA  HEAVEN GATE    วิหารทานาล้อต   บาหลี สวิงค์   หมู่บ้านคินตามณี  ตลาดปราบเซียน

BALI...FOLLOW REVIEW 4 วัน3คืน (SBH020220)

 หาดจิมบารัน    เกาะนูซาเปอนีดา   หาดเกอลิงกิง    หาดโบรเคน บีช     Crystal Bay    Water Blow   วัดเลมปูยัง   วัดเบซากี   หมู่บ้านคินตามานี   ภูเขาไฟบาร์ตูร์   บาหลี สวิงค์   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารทานาล้อต 

บาหลี...PREMIUM 4 วัน (SBH010220)

 Garuda Wisnu    วิหารอูลูวาตู    หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์     เทือกเขาคินตามณี  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์     BALI SWING    วัดอุลัน ดานู      ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA  HEAVEN GATE  วิหารทานาล้อต 


มหัศจรรย์ Bali เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮไลท์ 4วัน3คืน (BI010220)

 บาหลี    จิมบารัน   บารองแดนซ์    วัดบราตัน    นาขั้นบันได  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์    คินตามณี     วัดเลมปูยางค์  บาหลี สวิงค์     วิหารทานาต์ลอต   

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน2คืน (ZE041219)

เมืองบาหลี  วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดกลางน้ำ   อูลันดานู    วิหารทานาล็อต  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน    สวนพระวิษณุ   ร้านของฝากกฤษณะ   อนุสาวรีย์มหาภารตะ

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (ZE091119)

ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน   จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  วัดกลางน้ำ อูลันดานู วัดเม็งวี หรือทามาอายุน  วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)   วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  สวนพระวิษณุ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ


PRIME BALI 3D2N (SBH040919)

หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์    เทือกเขาคินตามณี    Bali Swing   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   ตลาดปราบเซียน 
วิหารทานาล้อต  วิหารอูลูวาตู   Garuda Wisnu  

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก สวรรค์บนดิน 4วัน 2คืน (ZE320819)

สวนพระวิษณุ ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ภูเขาไฟบาตูร์ โชว์ระบำบารองแดนซ์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท 

Indonisia Tours
บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 3 คืน (SBH030220)

อนุสาวรีย์มหาภารตะ   วัดอูลูวาตู    สวนวิษณุ   หาดจิมบารัน   พระราชวังสุลต่าน   HANDARA  HEAVEN GATE    วิหารทานาล้อต   บาหลี สวิงค์   หมู่บ้านคินตามณี  ตลาดปราบเซียน

BALI...FOLLOW REVIEW 4 วัน3คืน (SBH020220)

 หาดจิมบารัน    เกาะนูซาเปอนีดา   หาดเกอลิงกิง    หาดโบรเคน บีช     Crystal Bay    Water Blow   วัดเลมปูยัง   วัดเบซากี   หมู่บ้านคินตามานี   ภูเขาไฟบาร์ตูร์   บาหลี สวิงค์   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารทานาล้อต 

บาหลี...PREMIUM 4 วัน (SBH010220)

 Garuda Wisnu    วิหารอูลูวาตู    หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์     เทือกเขาคินตามณี  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์     BALI SWING    วัดอุลัน ดานู      ประตูสวรรค์ หรือ HANDARA  HEAVEN GATE  วิหารทานาล้อต 


มหัศจรรย์ Bali เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮไลท์ 4วัน3คืน (BI010220)

 บาหลี    จิมบารัน   บารองแดนซ์    วัดบราตัน    นาขั้นบันได  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์    คินตามณี     วัดเลมปูยางค์  บาหลี สวิงค์     วิหารทานาต์ลอต   

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน2คืน (ZE041219)

เมืองบาหลี  วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดกลางน้ำ   อูลันดานู    วิหารทานาล็อต  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน    สวนพระวิษณุ   ร้านของฝากกฤษณะ   อนุสาวรีย์มหาภารตะ

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (ZE091119)

ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน   จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  วัดกลางน้ำ อูลันดานู วัดเม็งวี หรือทามาอายุน  วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)   วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  สวนพระวิษณุ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ


PRIME BALI 3D2N (SBH040919)

หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์    เทือกเขาคินตามณี    Bali Swing   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   ตลาดปราบเซียน 
วิหารทานาล้อต  วิหารอูลูวาตู   Garuda Wisnu  

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก สวรรค์บนดิน 4วัน 2คืน (ZE320819)

สวนพระวิษณุ ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ภูเขาไฟบาตูร์ โชว์ระบำบารองแดนซ์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท