บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Indonisia Tours
อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (ZE091119)

ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน   จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  วัดกลางน้ำ อูลันดานู วัดเม็งวี หรือทามาอายุน  วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)   วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  สวนพระวิษณุ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ

PRIME BALI 3D2N (SBH040919)

หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์    เทือกเขาคินตามณี    Bali Swing   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   ตลาดปราบเซียน 
วิหารทานาล้อต  วิหารอูลูวาตู   Garuda Wisnu  

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก สวรรค์บนดิน 4วัน 2คืน (ZE320819)

สวนพระวิษณุ ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ภูเขาไฟบาตูร์ โชว์ระบำบารองแดนซ์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท 


บาหลี เกาะสวรรค์ อัญมนีแห่งคาบสมุทรอินเดีย 4D3N (ZE290819)

 วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามานี วัดเบซากีห์ วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน

มหัศจรรย์ ฺBali เกาะนูซา ปนีดา (BI150819)

เกาะNusa Penida  Kelingking Beach Angel’s Billabong  วัดบราตัน ประตูฮันดารา วัดน้ำพุศักสิทธิ์ 

มหัศจรรย์ BALI บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (BI060819)

หาดจิมบารัน เทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปโบโรบูดูร์ นาข้าวขั้นบันได ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี ชมปุราเบซากิห์


มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี (BI030719)

   บารองแดนซ์ วัดบราตัน นาขั้นบันได วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารทานาต์ลอต

อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน (GH080719)

วัดอูลูวาตู  วัดทานาห์ลอต  วัดเลมปูยางค์วัด  เตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)  บาหลีสวิงค์  วัดอูรันดานูบราตัน

อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน (GH070719)

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ  วัดพราห์มนันต์  หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ลอต  วัดอูรันดานูบราตัน


เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี 5วัน 4คืน (FT130619)

ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ ระบำบารองแดนซ์ วัดเตียร์ตาอัมปีล วัดอูลันดานูบราตัน ชมวิวนาขั้นบันได อิสระ ณ หาดจิมบารัน พระราชวัง Istana Nurul Iman

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก ซาลามัต..บาหลี (ZE140519)

วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี  ภูเขาไฟบาตูร์ ชมระบำบารอง แดนซ์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ดินแดน"อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" (ZE260419)

ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน  เทือกเขาเบดูกัล  วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ 


Indonisia Tours
อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (ZE091119)

ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน   จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  วัดกลางน้ำ อูลันดานู วัดเม็งวี หรือทามาอายุน  วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)   วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  สวนพระวิษณุ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ

PRIME BALI 3D2N (SBH040919)

หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์    เทือกเขาคินตามณี    Bali Swing   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   ตลาดปราบเซียน 
วิหารทานาล้อต  วิหารอูลูวาตู   Garuda Wisnu  

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก สวรรค์บนดิน 4วัน 2คืน (ZE320819)

สวนพระวิษณุ ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์ ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน ภูเขาไฟบาตูร์ โชว์ระบำบารองแดนซ์ ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท 


บาหลี เกาะสวรรค์ อัญมนีแห่งคาบสมุทรอินเดีย 4D3N (ZE290819)

 วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามานี วัดเบซากีห์ วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน

มหัศจรรย์ ฺBali เกาะนูซา ปนีดา (BI150819)

เกาะNusa Penida  Kelingking Beach Angel’s Billabong  วัดบราตัน ประตูฮันดารา วัดน้ำพุศักสิทธิ์ 

มหัศจรรย์ BALI บุโรพุทโธ 5วัน 4คืน (BI060819)

หาดจิมบารัน เทวลัยปรัมบานัน มหาสถูปโบโรบูดูร์ นาข้าวขั้นบันได ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี ชมปุราเบซากิห์


มหัศจรรย์ BALI บินลัดฟ้า...เที่ยวบาหลี (BI030719)

   บารองแดนซ์ วัดบราตัน นาขั้นบันได วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารทานาต์ลอต

อินโดนีเซีย Bali Journey 4 วัน 3 คืน (GH080719)

วัดอูลูวาตู  วัดทานาห์ลอต  วัดเลมปูยางค์วัด  เตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)  บาหลีสวิงค์  วัดอูรันดานูบราตัน

อินโดนีเซีย Discovery บาหลี บุโรพุทโธ 4วัน 3คืน (GH070719)

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ  วัดพราห์มนันต์  หมู่บ้านคินตามณี วัดทานาห์ลอต  วัดอูรันดานูบราตัน


เที่ยวฟิน เปิดประตูสู่อาเซียน บรูไน บาหลี 5วัน 4คืน (FT130619)

ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ ระบำบารองแดนซ์ วัดเตียร์ตาอัมปีล วัดอูลันดานูบราตัน ชมวิวนาขั้นบันได อิสระ ณ หาดจิมบารัน พระราชวัง Istana Nurul Iman

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี เลสโก ซาลามัต..บาหลี (ZE140519)

วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี  ภูเขาไฟบาตูร์ ชมระบำบารอง แดนซ์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ดินแดน"อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" (ZE260419)

ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน  เทือกเขาเบดูกัล  วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ