บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Macau Tours
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ 4D3N (GS011019)

สวนหยวนหมิงหยวน   ชมโชว์วัฒนธรรมจีน   ตลาดใต้ดินกงเป่ย   วัดแชกงหมิว   วัดหวังต้าเซียน  โรงงานเครื่องประดับ  วัดกวนอู  ร้านยางพารา  หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China   ชมโชว์ศิลปะวัฒนธรรม 

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม (SPG030919)

ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ หมู่บ้านฮอลแลนด์ โบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสเซนาโด้ 

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ 4วัน3คืน (TN030819)

พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน ชมสะพานแก้วสามมิติ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล


มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม (SPG050619)

หมู่บ้านฮอลแลนด์ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ โบสถ์เซนต์ปอล วัดเจ้าแม่กวนอิม

มาเก๊า จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (IT120619)

วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย

มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ 3วัน2คืน (IT020619)

เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน


Macau Tours
มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ 4D3N (GS011019)

สวนหยวนหมิงหยวน   ชมโชว์วัฒนธรรมจีน   ตลาดใต้ดินกงเป่ย   วัดแชกงหมิว   วัดหวังต้าเซียน  โรงงานเครื่องประดับ  วัดกวนอู  ร้านยางพารา  หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China   ชมโชว์ศิลปะวัฒนธรรม 

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม (SPG030919)

ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ หมู่บ้านฮอลแลนด์ โบสถ์เซนต์ปอล จัตุรัสเซนาโด้ 

มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ 4วัน3คืน (TN030819)

พระราชวังหยวนหมิง โชว์วัฒนธรรมจีน ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน ชมสะพานแก้วสามมิติ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล


มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม (SPG050619)

หมู่บ้านฮอลแลนด์ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ โบสถ์เซนต์ปอล วัดเจ้าแม่กวนอิม

มาเก๊า จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน (IT120619)

วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย

มาเก๊า ฮ่องกง จู่ไห่ 3วัน2คืน (IT020619)

เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ชมวิวแบบ 360องศา อ่าววิคตอเรีย วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน