บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Taiwan Tours
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ (TN140220)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั่ง     วัดเหวินหวู่    ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง   อุทยานเหย่หลิ่ว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 

ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร์… ซากุระ ภาค 2 5 วัน 4 คืน (TN120220)

เมืองผูหลี่  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง   วัดเหวินหวู่  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ชิมชาอู่หลง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ขนมพายสับปะรด   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน (VW010120)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินอู่    ร้านใบชา   ไทจง ไทเป  ร้านพายสัปปะรด  ตึกไทเป 101    ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต   ผิงซี   สถานีสือเฟิ่น   หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ศูนย์เครื่องสำอางค์


LOVER TAIWAN 5วัน3คืน (VW070120)

ผูหลี่   ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินอู่  ร้านใบชา หมู่บ้านสายรุ้ง พายสับปะรด  ไทเป 101  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม  อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ตลาดซีเหมินติง

TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5วัน3คืน (VW060120)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่    เจียอี้   ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า   ร้านใบชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี  ร้านพายสับปะรด  ศูนย์เจอร์เมเนียม  อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ศูนย์เครื่องสำอาง  

TAIWAN FIRST STEP 4วัน2คืน (VW050120)

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่  ร้านใบชา  ช๊อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น  เจอร์เมเนียม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง


Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N (VW040120)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  เจียอี้    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี  ร้านพายสัปปะรด   อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   เจอร์เมเนียม   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คช้อปปิ้งซีเหมินติง

WOW TAIWAN 4วัน3คืน (VW030120)

อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์   ร้านพายสัปปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เกต    เจอร์เมเนียม   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101  ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4วัน3คืน (VW020120)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ร้านเหว่ยเก๋อ   ตึกไทเป 101  ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน   อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๊ง   หมู่บ้านสายรุ้ง  


ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง ซุปตาร์ … อู้ ลัลลา 6 วัน 5 คืน (TN050120)

 หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  วัดโฝวกวงซาน ไทจง  หนานโถว  วัดจงไถซาน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง   วัดเหวินหวู่   ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน  อนุสรณ์สถานซุนยัดเซน 

GOAL TAIWAN 3 NATIONAL PARK SCENIC 5 วัน4คืน (GG020120)

เจียอี้   หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ  อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี  นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา  วัดบุ๋นบู้  วัดพระถังซำจั๋ง  หมู่บ้านสายรุ้ง  GERMANIUM POWER  ตึกไทเป 101 อุทยานทาโรโกะ   ร้านพายสับปะรด  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  วัดหลงซาน 

ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง เลทส์โก สงกรานต์ตัวพ่อ 5D4N (ZE161219)

ร้านชาอู่หลง  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ไทจง   หมู่บ้านสายรุ้ง  วัดเหวิ่นหวู่  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา    อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว   อนุสรณ์สถานเจียงไค  วัดหลงซาน  นั่งกระเช้าเมาคง  ขึ้นตึกไทเป 101 


มหัศจรรย์ Taipei 5วัน3คืน (BI071219)

บ้านสายรุ้ง    หนานโถว    ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซำจั๋ง    วัดเหวินหวู่  ร้านใบชา   ไถจง   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ตึก ไทเป 101    อุทยานเย๋หลิ่ว   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน (BI051219)

หมู่บ้านสายรุ้ง  MIHAYARA ICE CREAM ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด   อุทยานเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง  ศูนย์เครื่องสำองค์  อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน 

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6D4N เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2 (ZE101119)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ  ร้านชาอู่หลง    นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


TAIWAN TARAKO ไทเป ไทจง 5วัน3คืน (IT130919)

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน   ตึกไทเป101   สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ   ตลาดซิเหมินติง  ปล่อยโคมผิงซี   หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น                                              

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5D3N (ZE170919)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  ร้านชาอู่หลง   หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ตลาดปลาไทเป   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN 

ไต้หวัน อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (IT050819)

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไหว้เฒ่าจันทรา 


ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5D3N (ZE050819)

 เมืองหนานโถว   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ตึกไทเป 101   ซีเหมินติง

Taiwan Tours
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ (TN140220)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั่ง     วัดเหวินหวู่    ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง   อุทยานเหย่หลิ่ว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 

ไต้หวัน สุริยันจันทรา อาลีซาน ซุปตาร์… ซากุระ ภาค 2 5 วัน 4 คืน (TN120220)

เมืองผูหลี่  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง   วัดเหวินหวู่  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ชิมชาอู่หลง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ขนมพายสับปะรด   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

HIGHLIGHT TAIWAN 5วัน3คืน (VW010120)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง    วัดเหวินอู่    ร้านใบชา   ไทจง ไทเป  ร้านพายสัปปะรด  ตึกไทเป 101    ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต   ผิงซี   สถานีสือเฟิ่น   หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  ศูนย์เครื่องสำอางค์


LOVER TAIWAN 5วัน3คืน (VW070120)

ผูหลี่   ทะเลสาบสุริยันจันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินอู่  ร้านใบชา หมู่บ้านสายรุ้ง พายสับปะรด  ไทเป 101  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม  อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ตลาดซีเหมินติง

TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5วัน3คืน (VW060120)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่    เจียอี้   ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า   ร้านใบชา  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี  ร้านพายสับปะรด  ศูนย์เจอร์เมเนียม  อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ศูนย์เครื่องสำอาง  

TAIWAN FIRST STEP 4วัน2คืน (VW050120)

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่  ร้านใบชา  ช๊อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  ร้านพายสัปปะรด อุทยานเหย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น  เจอร์เมเนียม  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค    ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง


Signature Taiwan มหัศจรรย์อาลีซาน 5D3N (VW040120)

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวินอู่  เจียอี้    อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี  ร้านพายสัปปะรด   อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   เจอร์เมเนียม   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คช้อปปิ้งซีเหมินติง

WOW TAIWAN 4วัน3คืน (VW030120)

อุทยานเหย๋หลิ่ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์   ร้านพายสัปปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เกต    เจอร์เมเนียม   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป 101  ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ  ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4วัน3คืน (VW020120)

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน  ร้านเหว่ยเก๋อ   ตึกไทเป 101  ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน   อุทยานแห่งชาติเย่หลิว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๊ง   หมู่บ้านสายรุ้ง  


ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง ซุปตาร์ … อู้ ลัลลา 6 วัน 5 คืน (TN050120)

 หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณ  วัดโฝวกวงซาน ไทจง  หนานโถว  วัดจงไถซาน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั่ง   วัดเหวินหวู่   ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน  อนุสรณ์สถานซุนยัดเซน 

GOAL TAIWAN 3 NATIONAL PARK SCENIC 5 วัน4คืน (GG020120)

เจียอี้   หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ  อุทยานอาหลี่ซัน ชมป่าสนพันปี  นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน  ล่องเรือทะเลสาบสุริยังจันทรา  วัดบุ๋นบู้  วัดพระถังซำจั๋ง  หมู่บ้านสายรุ้ง  GERMANIUM POWER  ตึกไทเป 101 อุทยานทาโรโกะ   ร้านพายสับปะรด  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานเย่หลิว  วัดหลงซาน 

ไต้หวัน เจียอี้ ไทจง เลทส์โก สงกรานต์ตัวพ่อ 5D4N (ZE161219)

ร้านชาอู่หลง  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน   ไทจง   หมู่บ้านสายรุ้ง  วัดเหวิ่นหวู่  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา    อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว   อนุสรณ์สถานเจียงไค  วัดหลงซาน  นั่งกระเช้าเมาคง  ขึ้นตึกไทเป 101 


มหัศจรรย์ Taipei 5วัน3คืน (BI071219)

บ้านสายรุ้ง    หนานโถว    ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซำจั๋ง    วัดเหวินหวู่  ร้านใบชา   ไถจง   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   ตึก ไทเป 101    อุทยานเย๋หลิ่ว   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน (BI051219)

หมู่บ้านสายรุ้ง  MIHAYARA ICE CREAM ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด   อุทยานเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง  ศูนย์เครื่องสำองค์  อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน 

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6D4N เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2 (ZE101119)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ  ร้านชาอู่หลง    นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


TAIWAN TARAKO ไทเป ไทจง 5วัน3คืน (IT130919)

 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   วัดหลงซาน   ตึกไทเป101   สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว  อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ   ตลาดซิเหมินติง  ปล่อยโคมผิงซี   หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น                                              

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป เลสโก จุใจตัวพ่อ 5D3N (ZE170919)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  ร้านชาอู่หลง   หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  
 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น   ตลาดปลาไทเป   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค   หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN 

ไต้หวัน อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (IT050819)

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไหว้เฒ่าจันทรา 


ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5D3N (ZE050819)

 เมืองหนานโถว   ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง หมู่บ้านสายรุ้ง   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ตึกไทเป 101   ซีเหมินติง