บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Myanmar Tours
พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ (FT011219)

 ย่างกุ้ง    พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)    พระหินอ่อน   พระงาทัตยี    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)    เทพกระซิบ   ร้านหยกพม่า

เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2วัน1คืน (FT021219)

ย่างกุ้ง   สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา   พระนอนเจาทัตจี    วัดงาทัตจี    วัดโกทัตจี    เจดีย์ชเวดากอง  
เทพทันใจ    เทพกระซิบ   วัดบารมี     เจดีย์ไจ๊กะส่าน    ตลาดสก็อต 

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก ไฮโซเมียนม่าร์ (ZE011219)

เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)   พระธาตุอินทร์แขวน  พระนอนยิ้มหวาน     ตลาดสก็อต   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์   เทพทันใจ   เทพกระซิบ


เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2วัน1คืน (FT081119)

เจดีย์เยเลพญา  พระนอนเจาทัตจี  วัดงาทัตจี  วัดโกทัตจี  เจดีย์ชเวโพนพวิน  เจดีย์ชเวดากอง       
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)  เทพกระซิบ  ตลาดสก็อต  โรงงานหยก 

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (GH081119)

วัดไจ้คะวาย   เจดีย์ชเวมอดอว์    พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี        พระนอนชเวตาเลียว    เจดีย์ไจ๊ปุ่น   ย่างกุ้ง    พระนอนตาหวาน    เจดีย์ชเวดากอง  เทพทันใจ  เทพกระซิบ

PRO MYANMAR ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1วัน (PB081119)

เจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   เทพทันใจ   เทพกระซิบ   วัดบารมี    พระนอนตาหวาน    พระหง่าทัตจี    ตลาดสก๊อต  เข้าชมช้างเผือก


พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 3D2N เลสโก ชุ่มบุญ (ZE221019)

วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์คาบาเอ  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต 

พม่า ย่างกุ้ง เที่ยวฟิน สักการะ มหาบูชาสถาน 2วัน1คืน (FT031019)

 พระเจดีย์กาบาเอ    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   วัดงาทัตจี    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)    เทพกระซิบ   วัดบารมี  พระเกษาธาตุมีชีวิต 

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน นครเจดีย์ 3วัน2คืน (FT011019)

จุดชมวิวเมืองพุกาม    เจดีย์ชเวสิกอง    วัดมนูหา   วิหารธรรมยันจี   พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  ล่องแม้น้ำอิรวะดี   หมู่บ้านมิงกุน พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง


EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3วัน2คืน (CU031019)

 พระราชวังบุเรงนอง  วัดไจ้คะวาย    เจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระนอนตาหวาน    ตลาดสก็อต   ปางช้างเผือก  พระหินอ่อน 

มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (BI060919)

 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    พระนอนตาหวาน   วัดหงาทัตยี    เทพทันใจ   เทพกระซิบ   วัดพระหินอ่อน 

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม เติมบุญ สุขใจ 3วัน 2คืน (FT100919)

จุดชมวิวเมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง สะพานไม้อูเบ็ง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ล่องแม้น้ำอิรวะดี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง 


พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คืน (GH130919)

พระนอนตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เจดีย์ชเวโพนพวิน วัดไจ๊กะส่าน วัดโกทัตจี 

เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง สิเรียม มหาบุญ เสริมบารมี (FT060919)

 เจดีย์เยเลพญา     เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)    เทพกระซิบ   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์เองตอหย่า  วัดงาทัตจี    

พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1วัน (FT020919)

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)    พระหินอ่อน    พระงาทัตยี    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)    เทพกระซิบ    ร้านหยกพม่า


มหัศจรรย์ MYANMAR บินหรูอยู่ 5 ดาว (BI040919)

เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน

มหัศจรรย์ Myanmar โปรพม่า 5 ดาว 3วัน 2คืน (BI030919)

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (GH070919)

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน


มหัศจรรย์เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า 3วัน2คืน (BI020919)

 พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร    เจดีย์เบเบพญา    ตลาดเช้าเมืองแปร    เขาอะเกาก์เตาง์   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เทพทันใจ     เทพกระซิบ    พระนอนตาหวาน 

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโกเสน่ห์จันทร์ 4วัน 3คืน (ZE070919)

จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอว์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี 

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก จ่ามงกุฏ3D2N(ZE420819)

วัดอานันดา  เจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี  พระราชวังมัณฑะเลย์  สะพานไม้สักอูเบ็ง


พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3D2N (ZE390819)

พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

มหัศจรรย์ Myanmar ๕ มหาบูชาสถาน 5วัน (BI200819)

พระธาตุมุเตา    พระราชวังบเรงนอง    พระธาตุอินทร์แขวน   พระธาตุอินทร์แขวน   พระนอนชเวตาเลียว   เทพทันใจ  มหาเจดีย์ชเวดากอง       จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์  โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น  ล่องแม่น้ำอิระวดี

MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 DAY (ET030819)

เมืองหงสาวดี  พระพุทธรูป ไจ้ปุ่น    วัดพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว    พระธาตุอินทร์แขวน
วัดพระราชวังบุเรงนอง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ย่างกุ้ง


MYANMAR 2 DAY ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง (ET010819)

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ ตลาดสก๊อต นมัสการ​พระหินอ่อน ปางช้างเผือก

มหัศจรรย์ MYANMAR พินอูลวิน 3D2N (BI060719)

พินอูลวิน  นั่งรถม้าชมเมือง วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น 

EASY PASSION MYANMAR 3วัน 2คืน (CU020719)

พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี  ย่างกุ้ง


พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก ธรรมะสวัสดี 3วัน2คืน (ZE230719)

พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังบุเรนอง ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

EASY DESIRE IN MYANMAR 3วัน 2คืน (CU010719)

พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจี 

มหัศจรรย์ Myanmar 3วัน 2คืน (BI020719)

เจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมือง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง สะพานไม้อูเบ็ง


PRO MYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบจบวันเดียว (PB080719)

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (GH010719)

เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N (ZE010519)

เมืองย่างกุ้ง  พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองย่างกุ้ง  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต 


พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ (ZE040419)

ชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดกุบยางกี ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สะพานไม้สักอูเบ็ง วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ 

Myanmar Tours
พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ (FT011219)

 ย่างกุ้ง    พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)    พระหินอ่อน   พระงาทัตยี    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)    เทพกระซิบ   ร้านหยกพม่า

เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2วัน1คืน (FT021219)

ย่างกุ้ง   สิเรียม  เจดีย์เยเลพญา   พระนอนเจาทัตจี    วัดงาทัตจี    วัดโกทัตจี    เจดีย์ชเวดากอง  
เทพทันใจ    เทพกระซิบ   วัดบารมี     เจดีย์ไจ๊กะส่าน    ตลาดสก็อต 

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก ไฮโซเมียนม่าร์ (ZE011219)

เมืองหงสา  พระราชวังบุเรนอง  เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา)   พระธาตุอินทร์แขวน  พระนอนยิ้มหวาน     ตลาดสก็อต   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   ร่วมพิธีเทินพระธาตุ  เจดีย์โบตาทาวน์   เทพทันใจ   เทพกระซิบ


เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง มหาบุญ ทันใจ 2วัน1คืน (FT081119)

เจดีย์เยเลพญา  พระนอนเจาทัตจี  วัดงาทัตจี  วัดโกทัตจี  เจดีย์ชเวโพนพวิน  เจดีย์ชเวดากอง       
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)  เทพกระซิบ  ตลาดสก็อต  โรงงานหยก 

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน (GH081119)

วัดไจ้คะวาย   เจดีย์ชเวมอดอว์    พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน  หงสาวดี        พระนอนชเวตาเลียว    เจดีย์ไจ๊ปุ่น   ย่างกุ้ง    พระนอนตาหวาน    เจดีย์ชเวดากอง  เทพทันใจ  เทพกระซิบ

PRO MYANMAR ไหว้พระ 5 วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา 1วัน (PB081119)

เจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์   เทพทันใจ   เทพกระซิบ   วัดบารมี    พระนอนตาหวาน    พระหง่าทัตจี    ตลาดสก๊อต  เข้าชมช้างเผือก


พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-สิเรียม-อินทร์แขวน 3D2N เลสโก ชุ่มบุญ (ZE221019)

วัดไจ้คะวาย  พระราชวังบุเรงนอง  วัดมหาเจดีย์  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา)  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  เจดีย์คาบาเอ  เทพกระซิบ  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต 

พม่า ย่างกุ้ง เที่ยวฟิน สักการะ มหาบูชาสถาน 2วัน1คืน (FT031019)

 พระเจดีย์กาบาเอ    พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว   วัดงาทัตจี    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)    เทพกระซิบ   วัดบารมี  พระเกษาธาตุมีชีวิต 

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน นครเจดีย์ 3วัน2คืน (FT011019)

จุดชมวิวเมืองพุกาม    เจดีย์ชเวสิกอง    วัดมนูหา   วิหารธรรมยันจี   พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  ล่องแม้น้ำอิรวะดี   หมู่บ้านมิงกุน พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง


EASY MYANMAR อิ่มบุญ 3วัน2คืน (CU031019)

 พระราชวังบุเรงนอง  วัดไจ้คะวาย    เจดีย์ไจ๊ปุ่น  เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ)    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระนอนตาหวาน    ตลาดสก็อต   ปางช้างเผือก  พระหินอ่อน 

มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน (BI060919)

 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    พระนอนตาหวาน   วัดหงาทัตยี    เทพทันใจ   เทพกระซิบ   วัดพระหินอ่อน 

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม เติมบุญ สุขใจ 3วัน 2คืน (FT100919)

จุดชมวิวเมืองพุกาม เจดีย์ชเวสิกอง สะพานไม้อูเบ็ง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ล่องแม้น้ำอิรวะดี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักทองชเวนานจอง 


พม่า แรงศรัทธา 2 วัน 1 คืน (GH130919)

พระนอนตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เจดีย์ชเวโพนพวิน วัดไจ๊กะส่าน วัดโกทัตจี 

เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง สิเรียม มหาบุญ เสริมบารมี (FT060919)

 เจดีย์เยเลพญา     เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ)    เทพกระซิบ   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  พระเจดีย์เองตอหย่า  วัดงาทัตจี    

พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1วัน (FT020919)

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)    พระหินอ่อน    พระงาทัตยี    พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)    เทพกระซิบ    ร้านหยกพม่า


มหัศจรรย์ MYANMAR บินหรูอยู่ 5 ดาว (BI040919)

เจดีย์โบตาทาวน์ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน

มหัศจรรย์ Myanmar โปรพม่า 5 ดาว 3วัน 2คืน (BI030919)

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรนัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ สักการะเทพกระซิบ

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (GH070919)

เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน


มหัศจรรย์เมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า 3วัน2คืน (BI020919)

 พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร    เจดีย์เบเบพญา    ตลาดเช้าเมืองแปร    เขาอะเกาก์เตาง์   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    เทพทันใจ     เทพกระซิบ    พระนอนตาหวาน 

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโกเสน่ห์จันทร์ 4วัน 3คืน (ZE070919)

จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง พระราชวังมัณฑะเลย์ วัดชเวนันดอว์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี 

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก จ่ามงกุฏ3D2N(ZE420819)

วัดอานันดา  เจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์ติโลมินโล  วิหารธรรมมายันจี  พระราชวังมัณฑะเลย์  สะพานไม้สักอูเบ็ง


พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3D2N (ZE390819)

พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

มหัศจรรย์ Myanmar ๕ มหาบูชาสถาน 5วัน (BI200819)

พระธาตุมุเตา    พระราชวังบเรงนอง    พระธาตุอินทร์แขวน   พระธาตุอินทร์แขวน   พระนอนชเวตาเลียว   เทพทันใจ  มหาเจดีย์ชเวดากอง       จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์  โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น  ล่องแม่น้ำอิระวดี

MYANMAR ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 DAY (ET030819)

เมืองหงสาวดี  พระพุทธรูป ไจ้ปุ่น    วัดพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว    พระธาตุอินทร์แขวน
วัดพระราชวังบุเรงนอง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ย่างกุ้ง


MYANMAR 2 DAY ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง (ET010819)

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ ตลาดสก๊อต นมัสการ​พระหินอ่อน ปางช้างเผือก

มหัศจรรย์ MYANMAR พินอูลวิน 3D2N (BI060719)

พินอูลวิน  นั่งรถม้าชมเมือง วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น 

EASY PASSION MYANMAR 3วัน 2คืน (CU020719)

พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี  ย่างกุ้ง


พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก ธรรมะสวัสดี 3วัน2คืน (ZE230719)

พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังบุเรนอง ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

EASY DESIRE IN MYANMAR 3วัน 2คืน (CU010719)

พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เจ๊าทัตจี 

มหัศจรรย์ Myanmar 3วัน 2คืน (BI020719)

เจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมือง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง สะพานไม้อูเบ็ง


PRO MYANMAR ไหว้พระ เที่ยวครบจบวันเดียว (PB080719)

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดพระหินอ่อน ชมช้างเผือก ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต

พม่า ยิ้มรับบุญ ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน (GH010719)

เจดีย์ชเวดากอง | พระนอนตาหวาน | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) พระงาทัตยี | วัดพระหินอ่อน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3D2N (ZE010519)

เมืองย่างกุ้ง  พระราชวังบุเรงนอง  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองย่างกุ้ง  ช้อปปิ้งตลาดสก็อต 


พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เลสโก บุหลันดั้นเมฆ (ZE040419)

ชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวสิกอง วัดกุบยางกี ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี สะพานไม้สักอูเบ็ง วัดชเวนันดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์