บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Cambodia Tours
มหัศจรรย์ CAMBODIA เสียมเรียบ พนมเปญ (BI140819)

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน 

มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ (BI130819)

 อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือวิมานเอกราช วัดพนม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด 

Cambodia Tours
มหัศจรรย์ CAMBODIA เสียมเรียบ พนมเปญ (BI140819)

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน 

มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ (BI130819)

 อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือวิมานเอกราช วัดพนม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด