บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Cambodia Tours
เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน 2 คืน (SPR011219)

 เสียมเรียบ   ล่องเรือโตนเลสาบ   ศาลองค์เจ๊ก  องค์จอม   ชมโชว์ระบำอัปสรา    ปราสาทบันทายศรี   นครธม   ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม   นครวัด   ไนท์มาร์เก็ต    วัดพระพรหมรัตน์   ตลาดซาจ๊ะ 

มหัศจรรย์ Cambodia เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2 คืน (BI081219)

เสียมเรียบ  ล่องเรือโตนเลสาบ  ชมโชว์ระบำอัปสรา  นครธม   ปราสาทบันทายศรี   ปราสาทตาพรหม   นครวัด  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 

มหัศจรรย์ CAMBODIA เสียมเรียบ พนมเปญ (BI140819)

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน 


มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ (BI130819)

 อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือวิมานเอกราช วัดพนม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด 

Cambodia Tours
เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน 2 คืน (SPR011219)

 เสียมเรียบ   ล่องเรือโตนเลสาบ   ศาลองค์เจ๊ก  องค์จอม   ชมโชว์ระบำอัปสรา    ปราสาทบันทายศรี   นครธม   ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม   นครวัด   ไนท์มาร์เก็ต    วัดพระพรหมรัตน์   ตลาดซาจ๊ะ 

มหัศจรรย์ Cambodia เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2 คืน (BI081219)

เสียมเรียบ  ล่องเรือโตนเลสาบ  ชมโชว์ระบำอัปสรา  นครธม   ปราสาทบันทายศรี   ปราสาทตาพรหม   นครวัด  ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม  ศูนย์ฝึกวิชาชีพ 

มหัศจรรย์ CAMBODIA เสียมเรียบ พนมเปญ (BI140819)

พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล ชมโชว์ระบำอัปสรา ปราสาทบันทายศรี ปราสาทตาพรหม ปราสาทบายน 


มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ (BI130819)

 อนุสาวรีย์อิสรภาพหรือวิมานเอกราช วัดพนม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล พระเจดีย์เงินหรือวัดพระแก้ว ปราสาทตาพรหม ปราสาทนครวัด