บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

New Zealand Tour
Amazing New Zealand Tour 7D5N (BW070819)

ทะเลสาบเทคาโป นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ รถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ 

Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights (BW030819)

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 (PB010819)

หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทาโป 


Grand tour New Zealand 9วัน 7คืน (BW020719)

หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ขึ้นเรือกลไฟโบราณ 

New Zealand Tour
Amazing New Zealand Tour 7D5N (BW070819)

ทะเลสาบเทคาโป นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ วานาก้า ฟ๊อกกลาเซียร์ รถไฟสายทรานซ์อัลไพน์ 

Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights (BW030819)

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ล่องเรือชมสัตว์ที่อ่าวอะคารัว ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

PRO NEW ZEALAND COUNTDOWN TO NEWYEAR 2020 (PB010819)

หอคอยสกายทาวเวอร์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ ทะเลสาบเทาโป 


Grand tour New Zealand 9วัน 7คืน (BW020719)

หมู่บ้านของชาวฮอบบิท ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ ขึ้นเรือกลไฟโบราณ