บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

India Tours
บินตรงพาราณสี อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน5คืน (FT071119)

บ้านนางสุชาดา วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธรูปองค์ดำ วัดป่ามหาวัน  มกุฏพันธนเจดีย์ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน5คืน (FT071019)

บ้านนางสุชาดา    แม่น้ำเนรัญชรา    วัดไทยพุทธคยา   มหาเจดีย์พุทธคยา     ต้นพระศรีมหาโพธิ์   เมืองเวสาลี     วัดป่ามหาวัน    เมืองกุสินารา  มกุฎพันธนเจดีย์    พระสถูปปรินิพพาน   เนปาล   ลุมพินี  วิหารมายาเทวี   เมืองพาราณสี   พิพิธภัณฑ์สารนาถ    เมืองคยา

เที่ยวฟิน อินเดีย มหาเสน่ห์ นครสีชมพู 6วัน3คืน (FT021019)

พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส    ฮาวา มาฮาล    ป้อมปราการแอมเบอร์    พระราชวังแอมเบอร์     วัดพระพิฆเนศ    บ่อน้ำจันเบารี   วัดดอกบัว    ประตูชัยอินเดีย 


อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์ ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลลี 4วัน2คืน (FT010919)

หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์   ป้อมปราการแอมเบอร์   พระราชวังแอมเบอร์   ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำวัดพระพิฆเนศ-บ่อน้ำจันเบารี

อินเดีย เนปาล 6วัน 5คืน (FT090519)

แม่น้ำเนรัญชรา  วัดป่ามหาวัน  พระสถูปปรินิพพาน  มกุฎพันธนเจดีย์  สวนลุมพินีวัน  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7วัน6คืน (BI160519)

พุทธคยา   พาราณสี   ลุมพินี (เนปาล)  กุสินารา   เวสาลี   นาลันทา 


มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน (BI010519)

วัดเวฬุวันมหาวิหาร ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น วัดมหาโพธิ์      

อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน 4 สังเวชนียสถาน 8วัน7คืน (FT070419)

แม่น้ำเนรัญชรา  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  มหาวิทยาลัยนาลันทา  วัดป่ามหาวัน  พระสถูปปรินิพพาน  สวนลุมพินีวัน  ล่องแม่น้ำคงค

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ4สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (GH070419)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า  พุทธคยา นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู


อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ (ZE230419)

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ประตูเมืองอินเดีย อัครา ฟอร์ท ตลาดพื้นเมืองจันปาท 

India Tours
บินตรงพาราณสี อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน5คืน (FT071119)

บ้านนางสุชาดา วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธรูปองค์ดำ วัดป่ามหาวัน  มกุฏพันธนเจดีย์ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน ปลื้มปริ่ม อิ่มบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน5คืน (FT071019)

บ้านนางสุชาดา    แม่น้ำเนรัญชรา    วัดไทยพุทธคยา   มหาเจดีย์พุทธคยา     ต้นพระศรีมหาโพธิ์   เมืองเวสาลี     วัดป่ามหาวัน    เมืองกุสินารา  มกุฎพันธนเจดีย์    พระสถูปปรินิพพาน   เนปาล   ลุมพินี  วิหารมายาเทวี   เมืองพาราณสี   พิพิธภัณฑ์สารนาถ    เมืองคยา

เที่ยวฟิน อินเดีย มหาเสน่ห์ นครสีชมพู 6วัน3คืน (FT021019)

พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส    ฮาวา มาฮาล    ป้อมปราการแอมเบอร์    พระราชวังแอมเบอร์     วัดพระพิฆเนศ    บ่อน้ำจันเบารี   วัดดอกบัว    ประตูชัยอินเดีย 


อินเดีย เที่ยวฟิน อินเทรนด์ ชัยปุระ นครสีชมพู ทัชมาฮาล เดลลี 4วัน2คืน (FT010919)

หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์   ป้อมปราการแอมเบอร์   พระราชวังแอมเบอร์   ผ่านชมพระราชวังกลางน้ำวัดพระพิฆเนศ-บ่อน้ำจันเบารี

อินเดีย เนปาล 6วัน 5คืน (FT090519)

แม่น้ำเนรัญชรา  วัดป่ามหาวัน  พระสถูปปรินิพพาน  มกุฎพันธนเจดีย์  สวนลุมพินีวัน  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7วัน6คืน (BI160519)

พุทธคยา   พาราณสี   ลุมพินี (เนปาล)  กุสินารา   เวสาลี   นาลันทา 


มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน (BI010519)

วัดเวฬุวันมหาวิหาร ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น วัดมหาโพธิ์      

อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน 4 สังเวชนียสถาน 8วัน7คืน (FT070419)

แม่น้ำเนรัญชรา  ต้นพระศรีมหาโพธิ์  มหาวิทยาลัยนาลันทา  วัดป่ามหาวัน  พระสถูปปรินิพพาน  สวนลุมพินีวัน  ล่องแม่น้ำคงค

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ4สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (GH070419)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า  พุทธคยา นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู


อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ (ZE230419)

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ประตูเมืองอินเดีย อัครา ฟอร์ท ตลาดพื้นเมืองจันปาท