บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

India Tours
อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน (FT010220)

ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน  ล่องแม่น้ำคงคา   วัดเชตะวันมหาวิหาร  บ้านองคุลีมาล  พระสถูปปรินิพพาน  วัดป่ามหาวัน  มหาวิทยาลัยนาลันทา  พระพุทธรูปองค์ดำ  เขาคิชญกูฏ

อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาลแกม ทัชมาฮาล 7วัน4คืน (FT010120)

เดลลี   ศรีนาคา    พาฮาลแกม     กุลมาร์ค    ศรีนาคา   โซนามาร์ค  สวนชาลิมาร์   สวนนิชาท   สวนทิวลิป  อักรา  ทัชมาฮาล   ป้อมอักรา 

India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน (GH161219)

พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท   ฮาวา มาฮาล  วัดพระพิฆเนศ   อัครา ฟอร์ด ทัชมาฮาล    กุตุบมีนาร์  ประตูชัย 


นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 6วัน 5คืน (GH121219)

พุทธคยา    สถูปพุทธคยา    ต้นศรีมหาโพธิ์  วัดป่ามหาวัน     กุสินารา  มหาปรินิพพานสถูป    มกุฎพันธเจดีย์     ลุมพินี (เนปาล)   สวนลุมพินีวัน  วิหารมายาเทวี   ล่องเรือแม่น้ำคงคา    สถูปเจาคันธี   ธรรมเมขสถูป 

อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (FT081219)

บ้านนางสุชาดา   วัดไทยพุทธคยา   มหาเจดีย์พุทธคยา   เมืองราชคฤห์  พระพุทธรูปองค์ดำ  เมืองเวสาลี   วัดป่ามหาวัน   เมืองกุสินารา   เนปาล  ลุมพินี  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  วิหารมายาเทวี   เมืองพาราณสี

บินตรงพาราณสี อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน5คืน (FT071119)

บ้านนางสุชาดา วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธรูปองค์ดำ วัดป่ามหาวัน  มกุฏพันธนเจดีย์ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช


อินเดีย เนปาล 6วัน 5คืน (FT090519)

แม่น้ำเนรัญชรา  วัดป่ามหาวัน  พระสถูปปรินิพพาน  มกุฎพันธนเจดีย์  สวนลุมพินีวัน  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7วัน6คืน (BI160519)

พุทธคยา   พาราณสี   ลุมพินี (เนปาล)  กุสินารา   เวสาลี   นาลันทา 

มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน (BI010519)

วัดเวฬุวันมหาวิหาร ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น วัดมหาโพธิ์      


อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ4สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (GH070419)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า  พุทธคยา นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู

India Tours
อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สายบุญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน (FT010220)

ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน  ล่องแม่น้ำคงคา   วัดเชตะวันมหาวิหาร  บ้านองคุลีมาล  พระสถูปปรินิพพาน  วัดป่ามหาวัน  มหาวิทยาลัยนาลันทา  พระพุทธรูปองค์ดำ  เขาคิชญกูฏ

อินเดีย ตะลุยหิมะ แคชเมียร์ พาฮาลแกม ทัชมาฮาล 7วัน4คืน (FT010120)

เดลลี   ศรีนาคา    พาฮาลแกม     กุลมาร์ค    ศรีนาคา   โซนามาร์ค  สวนชาลิมาร์   สวนนิชาท   สวนทิวลิป  อักรา  ทัชมาฮาล   ป้อมอักรา 

India Here we go เสน่ห์แห่งนครสีชมพู กับ ตำนานรักทัชมาฮาล 5 วัน 3 คืน (GH161219)

พระราชวังแอมเบอร์ฟอร์ท   ฮาวา มาฮาล  วัดพระพิฆเนศ   อัครา ฟอร์ด ทัชมาฮาล    กุตุบมีนาร์  ประตูชัย 


นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 6วัน 5คืน (GH121219)

พุทธคยา    สถูปพุทธคยา    ต้นศรีมหาโพธิ์  วัดป่ามหาวัน     กุสินารา  มหาปรินิพพานสถูป    มกุฎพันธเจดีย์     ลุมพินี (เนปาล)   สวนลุมพินีวัน  วิหารมายาเทวี   ล่องเรือแม่น้ำคงคา    สถูปเจาคันธี   ธรรมเมขสถูป 

อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (FT081219)

บ้านนางสุชาดา   วัดไทยพุทธคยา   มหาเจดีย์พุทธคยา   เมืองราชคฤห์  พระพุทธรูปองค์ดำ  เมืองเวสาลี   วัดป่ามหาวัน   เมืองกุสินารา   เนปาล  ลุมพินี  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช  วิหารมายาเทวี   เมืองพาราณสี

บินตรงพาราณสี อินเดีย เนปาล เที่ยวฟิน สะพานบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน5คืน (FT071119)

บ้านนางสุชาดา วัดไทยพุทธคยา  มหาเจดีย์พุทธคยา พระพุทธรูปองค์ดำ วัดป่ามหาวัน  มกุฏพันธนเจดีย์ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช


อินเดีย เนปาล 6วัน 5คืน (FT090519)

แม่น้ำเนรัญชรา  วัดป่ามหาวัน  พระสถูปปรินิพพาน  มกุฎพันธนเจดีย์  สวนลุมพินีวัน  เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

มหัศจรรย์ อินเดีย เนปาล 7วัน6คืน (BI160519)

พุทธคยา   พาราณสี   ลุมพินี (เนปาล)  กุสินารา   เวสาลี   นาลันทา 

มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 4วัน 3คืน (BI010519)

วัดเวฬุวันมหาวิหาร ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น วัดมหาโพธิ์      


อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ4สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (GH070419)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า  พุทธคยา นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู