บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Morocco Tours
เที่ยวฟินโมร็อคโค ท่องทะเลทราย ซาฮาร่า 10วัน 7คืน (FT030819)

นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองโบราณโรมัน โวลูบิลิส ย่านเมืองเก่าเฟส เมเดอร์ซาบูอิมาเนีย สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน ชมพระอาทิตย์ขึ้น 

Morocco Tours
เที่ยวฟินโมร็อคโค ท่องทะเลทราย ซาฮาร่า 10วัน 7คืน (FT030819)

นครสีฟ้าเชฟชาอูน เมืองโบราณโรมัน โวลูบิลิส ย่านเมืองเก่าเฟส เมเดอร์ซาบูอิมาเนีย สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน ชมพระอาทิตย์ขึ้น