บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Bhutan Tours
ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS (GH131219)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม   จุดชมวิวชังเกกัง  วัดชิมิลาคัง  พูนาคาซอง   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  สวนสัตว์แห่งชาติ   ตาชิโชซอง   พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ)  พาโร  

Bhutan Tours
ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 DAYS 4 NIGHTS (GH131219)

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ   สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม   จุดชมวิวชังเกกัง  วัดชิมิลาคัง  พูนาคาซอง   อนุสรณ์สถานแห่งชาติ  สวนสัตว์แห่งชาติ   ตาชิโชซอง   พิชิตวัดทักซัง(วัดถ้ำเสือ)  พาโร