บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Nepal Tours
นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 6วัน5คืน (AT010120)

วัดปศุปฏินารถ    ตลาดทาเมล   กาฐมัณฑุ   หมู่บ้านบันดิปูร์  เมืองโภครา   ซารางก๊อต   น้ำตกเดวิด   วัดบินดาบาซินี    ศูนย์อพยพชาวทิเบต  ล่องเรือทะเลสาบเฟวา  วัดบาลาฮี    เมืองปาทัน    เข้าเฝ้าองค์กุมารี   ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์   วัดสยมภูวนาถ 

Nepal Tours
นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 6วัน5คืน (AT010120)

วัดปศุปฏินารถ    ตลาดทาเมล   กาฐมัณฑุ   หมู่บ้านบันดิปูร์  เมืองโภครา   ซารางก๊อต   น้ำตกเดวิด   วัดบินดาบาซินี    ศูนย์อพยพชาวทิเบต  ล่องเรือทะเลสาบเฟวา  วัดบาลาฮี    เมืองปาทัน    เข้าเฝ้าองค์กุมารี   ชมพระนารายณ์บรรทมสินธุ์   วัดสยมภูวนาถ