บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Jordan Tours
เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส C (FT040120)

 มิสเคต้า   วิหารสเวติสเคอเวรี  วิหารจวารี   บอร์โจมิ    พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา  ปราสาทราบาติ  สะพานสันติภาพ   ป้อมอนานูรี  คาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้   เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย  ป้อมนาริคาล่า  มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี 

Jordan Tours
เที่ยวฟิน บินตรง จอร์เจีย บอร์โจมิ คอเคซัส C (FT040120)

 มิสเคต้า   วิหารสเวติสเคอเวรี  วิหารจวารี   บอร์โจมิ    พระราชวังสีฟ้าฟิรุนซา  ปราสาทราบาติ  สะพานสันติภาพ   ป้อมอนานูรี  คาซเบกี้ โบสถ์เกอร์เกตี้   เดอะโครนิเคิลออฟจอร์เจีย  ป้อมนาริคาล่า  มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี