บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Egypt Tours
มหัศจรรย์ EGYPT 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 6วัน 3คืน (BI110819)

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ 

มหัศจรรย์ EGYPT 6วัน 3คืน (BI100819)

หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ 

อียิปต์ มนต์รักคลีโอพัตรา 6 DAYS 3 NIGHTS (GH140819)

 เมืองโบราณซัคคาร่า    เมืองอเล็กซานเดรีย    หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย     เสาปอมเปย์   ป้อมปราการซิทาเดล    พีระมิดแห่งเมืองกีซ่า   โรงงานผลิตหัวน้ำหอม    พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์   ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี 
 


อียิปต์ ไคโร เลสโก มหาพีระมิด 6วัน 3คืน (ZE170719)

มหาพีระมิด หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า ตลาดข่านเอลคาลีลี่ 

Egypt Tours
มหัศจรรย์ EGYPT 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 6วัน 3คืน (BI110819)

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ 

มหัศจรรย์ EGYPT 6วัน 3คืน (BI100819)

หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ 

อียิปต์ มนต์รักคลีโอพัตรา 6 DAYS 3 NIGHTS (GH140819)

 เมืองโบราณซัคคาร่า    เมืองอเล็กซานเดรีย    หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย     เสาปอมเปย์   ป้อมปราการซิทาเดล    พีระมิดแห่งเมืองกีซ่า   โรงงานผลิตหัวน้ำหอม    พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์   ช้อปปิ้งตลาดข่านเอลคาลีลี 
 


อียิปต์ ไคโร เลสโก มหาพีระมิด 6วัน 3คืน (ZE170719)

มหาพีระมิด หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า ตลาดข่านเอลคาลีลี่