บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Egypt Tours
PRO EGYPT EXPLORER DESERT 6วัน3คืน (PB050120)

 เมืองกีซา   มหาพีระมิด   มหาสฟิงซ์  ป้อมปราการซิทาเดล  เสาปอมเปย์  บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์   เมืองโบราณซัคคาร่า  พีระมิดขั้นบันได  การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส  โรงงานผลิตหัวน้ำหอม  ป้อมซิทาเดล  ตลาดข่าน เอล คารีรี่  คูเวต

มหัศจรรย์ EGYPT 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 6วัน 3คืน (BI110819)

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ 

มหัศจรรย์ EGYPT 6วัน 3คืน (BI100819)

หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ 


อียิปต์ ไคโร เลสโก มหาพีระมิด 6วัน 3คืน (ZE170719)

มหาพีระมิด หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า ตลาดข่านเอลคาลีลี่ 

Egypt Tours
PRO EGYPT EXPLORER DESERT 6วัน3คืน (PB050120)

 เมืองกีซา   มหาพีระมิด   มหาสฟิงซ์  ป้อมปราการซิทาเดล  เสาปอมเปย์  บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์   เมืองโบราณซัคคาร่า  พีระมิดขั้นบันได  การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส  โรงงานผลิตหัวน้ำหอม  ป้อมซิทาเดล  ตลาดข่าน เอล คารีรี่  คูเวต

มหัศจรรย์ EGYPT 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 6วัน 3คืน (BI110819)

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ 

มหัศจรรย์ EGYPT 6วัน 3คืน (BI100819)

หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย มหาพีระมิดแห่งกีซ่า มหาสฟิงซ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ ดินเนอร์ล่องแม่น้ำไนล์ 


อียิปต์ ไคโร เลสโก มหาพีระมิด 6วัน 3คืน (ZE170719)

มหาพีระมิด หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส เมืองโบราณซัคคาร่า ตลาดข่านเอลคาลีลี่