บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Mongolia Tours
OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N (AT010719)

จตุรัสซัคบาทาร์ พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum ตลาดท้องถิ่น Black Market อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน สกีรีสอร์ท SKY RESORT

Mongolia Tours
OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N (AT010719)

จตุรัสซัคบาทาร์ พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum ตลาดท้องถิ่น Black Market อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน สกีรีสอร์ท SKY RESORT