บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Iceland Tours
AMAZING ICELAND 10 DAY (ET010220)

อุทยานฟรอกเนอร์  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง  ภูเขาคีจูเฟลส์   ขับขี่รถสโนว์โมบิล  น้ำตกสโคการ์ฟอสล์   นั่งรถล่าแสงเหนือ   เรคยาวิก   ล่องเรือชมวาฬUNSEEN

ICELAND มหัศจรรย์ดินแดนธรรมชาติ 8D5N (VC010220)

เรคยาวิค   วงกลมทองคำ   อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์    น้ำตกกูลล์ฟอส  น้ำพุร้อนกีเซอร์  หาดทรายสีดำน้ำตกสโกการ์ฟอส  ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน  ล่องเรือชมปลาวาฬ

แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน (WC010220)

เรคยาวิค  บลูลากูน  วงแหวนทองคำ  น้ำตกสโกก้า อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  เรนิสแดรงเกร์
ชมหาดทรายดำ  สกาฟตาเฟล  ทะเลสาบเมวัท  ชมปลาวาฬ 


FINLAND AND ICELAND 10 วัน 7 คืน (GH030120)

 อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส   จัตุรัสซีเนเตอร์  เรคยาวิค  ภูเขาเคิร์กจูเฟล   Golden Circle   เฮกลา  ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล  ทะเลสาบโจกุลซาลอน  อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์  วิค  กรินก์วิก   ล่องเรือชมปลาวาฬ 

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน (WC031219)

เรคยาวิค   Golden Circle  น้ำตกสโกก้า  วิค   เรนิสแดรงเกอร์    หาดทรายดำ   แท่งหินภูเขาไฟ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล    ไดมอนด์ บีช   ทะเลสาบน้ำแข็งโจคูลซาลอน    ธารน้ำแข็งไมดาล  เรคยาวิค  *** ล่าแสงเหนือ *** ล่องเรือชมปลาวาฬ   ภูเขาคีร์กจูเฟล 

Iceland Tours
AMAZING ICELAND 10 DAY (ET010220)

อุทยานฟรอกเนอร์  พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง  ภูเขาคีจูเฟลส์   ขับขี่รถสโนว์โมบิล  น้ำตกสโคการ์ฟอสล์   นั่งรถล่าแสงเหนือ   เรคยาวิก   ล่องเรือชมวาฬUNSEEN

ICELAND มหัศจรรย์ดินแดนธรรมชาติ 8D5N (VC010220)

เรคยาวิค   วงกลมทองคำ   อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์    น้ำตกกูลล์ฟอส  น้ำพุร้อนกีเซอร์  หาดทรายสีดำน้ำตกสโกการ์ฟอส  ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน  ล่องเรือชมปลาวาฬ

แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน (WC010220)

เรคยาวิค  บลูลากูน  วงแหวนทองคำ  น้ำตกสโกก้า อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  เรนิสแดรงเกร์
ชมหาดทรายดำ  สกาฟตาเฟล  ทะเลสาบเมวัท  ชมปลาวาฬ 


FINLAND AND ICELAND 10 วัน 7 คืน (GH030120)

 อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส   จัตุรัสซีเนเตอร์  เรคยาวิค  ภูเขาเคิร์กจูเฟล   Golden Circle   เฮกลา  ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล  ทะเลสาบโจกุลซาลอน  อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์  วิค  กรินก์วิก   ล่องเรือชมปลาวาฬ 

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ) 8 วัน (WC031219)

เรคยาวิค   Golden Circle  น้ำตกสโกก้า  วิค   เรนิสแดรงเกอร์    หาดทรายดำ   แท่งหินภูเขาไฟ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล    ไดมอนด์ บีช   ทะเลสาบน้ำแข็งโจคูลซาลอน    ธารน้ำแข็งไมดาล  เรคยาวิค  *** ล่าแสงเหนือ *** ล่องเรือชมปลาวาฬ   ภูเขาคีร์กจูเฟล