บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Hong Kong Tours
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลทส์โก ส้มจี๊ดจ๊าด 3D2N (ZE110120)

เกาะลันเตา   วัดโป่วหลิน   ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน   ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค   วัดแชกงหมิว   ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย 3D2N (ZE100120)

ฮ่องกง  A Symphony of Lights  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน  ยอดเขาวิคตรอเรียพีค   รีพัลส์เบย์   วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้ง 3D2N (HKG070120)

นมัสการพระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย  Lady Market  Citygate Outlet Mall  จุดชมวิววิคตอเรียพีค  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนกิมฮ่องฮำ 


ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (HKG060120)

 พระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งCity gate Outlet   Symphony of Lights   มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซ็นพอลล์   เซนาโดสแควร์  เดอะปารีเซียนมาเก๊า  เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า  จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม)   รีพลัสเบย์  จิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว   วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนอิ่มฮ่องฮำ  

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG050120)

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู  TOWN IN HOLLAND  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น  ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ  โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน  จิมซาจุ่ย   วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG040120)

 เมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่  วัดกวนอู  สวนดอกไม้ฮอลแลนด์   พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ   โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน    จิมซาจุ่ย  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  


ฮ่องกง ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HKG030120)

 ฮ่องกง   จุดชมวิววิคตอเรีย   รีพลัสเบย์  วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ   ช้อปปิ้งเลดีส์ มาร์เก็ต   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   ช้อปปิ้งถนนนาธานจิมซาจุ่ย    Symphony of Lights   อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้ง   

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์ 3วัน 2คืน (HKG020120)

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์   จำลองเมืองฮอลแลนด์   พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น  วัดกวนอู   ช้อปปิ้งหล่อหวู  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (HKG010120)

จุดชมวิววิคตอเรีย   วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  สวนสนุกดิสนีย์แลด์(เต็มวัน)


FREE DAY ฮ่องกงตามใจชอบ 3D2N (SPG010120)

วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์- ตลาดฮ่องกง Ladies Market -วัดแชกงหมิว-วัดฮ่องฮำ - แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ซิมซาจุ่ย

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3D2N (ZE010120)

ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง   พระใหญ่ลันเตา   Citygate Outlets Mall  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   เขาVICTORIA   หาด REPULSE BAY    A Symphony of Lights   ถนนนาธาน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด EP.2 3D2N (ZE131219)

 เกาะลันเตา   วัดโป่วหลิน   City gate Outlet   A Symphony of Lights   ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


Hong Kong Tours
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลทส์โก ส้มจี๊ดจ๊าด 3D2N (ZE110120)

เกาะลันเตา   วัดโป่วหลิน   ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน   ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค   วัดแชกงหมิว   ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เลทส์โก ส้มดิสนีย์พาลุย 3D2N (ZE100120)

ฮ่องกง  A Symphony of Lights  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน  ยอดเขาวิคตรอเรียพีค   รีพัลส์เบย์   วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย 

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้ง 3D2N (HKG070120)

นมัสการพระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย  Lady Market  Citygate Outlet Mall  จุดชมวิววิคตอเรียพีค  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนกิมฮ่องฮำ 


ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (HKG060120)

 พระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งCity gate Outlet   Symphony of Lights   มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซ็นพอลล์   เซนาโดสแควร์  เดอะปารีเซียนมาเก๊า  เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า  จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม)   รีพลัสเบย์  จิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว   วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนอิ่มฮ่องฮำ  

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG050120)

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู  TOWN IN HOLLAND  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น  ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ  โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน  จิมซาจุ่ย   วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG040120)

 เมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่  วัดกวนอู  สวนดอกไม้ฮอลแลนด์   พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ   โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน    จิมซาจุ่ย  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  


ฮ่องกง ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HKG030120)

 ฮ่องกง   จุดชมวิววิคตอเรีย   รีพลัสเบย์  วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ   ช้อปปิ้งเลดีส์ มาร์เก็ต   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   ช้อปปิ้งถนนนาธานจิมซาจุ่ย    Symphony of Lights   อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้ง   

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์ 3วัน 2คืน (HKG020120)

สวนสนุกดิสนีย์แลนด์   จำลองเมืองฮอลแลนด์   พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น  วัดกวนอู   ช้อปปิ้งหล่อหวู  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (HKG010120)

จุดชมวิววิคตอเรีย   วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  สวนสนุกดิสนีย์แลด์(เต็มวัน)


FREE DAY ฮ่องกงตามใจชอบ 3D2N (SPG010120)

วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์- ตลาดฮ่องกง Ladies Market -วัดแชกงหมิว-วัดฮ่องฮำ - แม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้ง ซิมซาจุ่ย

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3D2N (ZE010120)

ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง   พระใหญ่ลันเตา   Citygate Outlets Mall  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   เขาVICTORIA   หาด REPULSE BAY    A Symphony of Lights   ถนนนาธาน

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มจี๊ด EP.2 3D2N (ZE131219)

 เกาะลันเตา   วัดโป่วหลิน   City gate Outlet   A Symphony of Lights   ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย