บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Singapore Tours
FLOW ... สิงคโปร์ 3วัน2คืน (SBH041019)

 MERLION   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์  ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT   Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์   ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด   THE JEWEL CHANGI 

SO SHIOK ... สิงคโปร์ 3วัน (SBH031019)

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  มารีน่า เบย์ แซนด์      Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน   Clarke Quay Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์ 

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน (GH251019)

GARDEN BY THE BAY  ล่องเรือ Bumboat  มารีน่าเบย์แซนส์    Universal Studio of Singapore   อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House  โรงละครเอสพลานาด    น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง   ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว   โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย 


SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน (GH191019)

GARDEN BY THE BAY   วัดเจ้าแม่กวนอิม  ย่าน Clarke Quay  Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน   เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore     ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ  โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย 

SO SHIOK... สิงคโปร์ 3วัน (SBH021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์   เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน    Duty Free Shop  วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ 

สิงคโปร์ ยูนิเวิร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตทะเล 3D2N (ZE021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show   วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว  น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX


SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน (GH171019)

วัดเจ้าแม่กวนอิม   มารีน่า เบย์ แซนด์  อาคารรัฐสภาเก่า  โรงละครเอสพลานาด  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง                 ไชน่าทาวน์  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย

SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน (GH160819)

GARDEN BY THE BAY | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ | ล่องเรือ Bumboat | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว มารีน่าเบย์แซนส์​

MAGNIFICENT... สิงคโปร์ 4วัน (SBH040819)

CITY TOUR  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  วัดเจ้าแม่กวนอิม  GARDEN BY THE BAY  ไชน่าทาวน์ 


2 THEME PARK สิงคโปร์ 4 วัน (SBH030819)

 Wonder Full Light เมอร์ไลอ้อน LEGO LAND ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  

FULL OPTION...สิงคโปร์ 4 วัน (SBH010819)

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น  เกาะพระอาทิตย์  พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง  โบสถ์เซ็นโซเฟีย  พระราชวังจอมปลอม  ช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิง 

FLOW SINGPORE PLUS 3DAYS 2NIGHTS (SBH080719)

วัดเจ้าแม่กวนอิม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT GARDEN BY THE BAY Free & Easy ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  


ENRICH .. สิงคโปร์ 3วัน 2คืน (SBH060719)

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด GARDEN BY THE BAY

COSTA FORTUNA 7D6N (GG030519)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์  อิสระบนเรือสำราญ  ปีนัง  ท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย  การ์เด้นบายเดอะเบย์ 

สิงคโปร์ ยูนิเวิร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตพ่นน้ำ (ZE010419)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง โชว์น้ำพุแสงสีเสียง อิสระเต็มวัน วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด


Singapore Tours
FLOW ... สิงคโปร์ 3วัน2คืน (SBH041019)

 MERLION   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์  ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT   Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์   ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด   THE JEWEL CHANGI 

SO SHIOK ... สิงคโปร์ 3วัน (SBH031019)

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  มารีน่า เบย์ แซนด์      Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน   Clarke Quay Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์ 

SINGAPORE SO GOOD 3 วัน 2 คืน (GH251019)

GARDEN BY THE BAY  ล่องเรือ Bumboat  มารีน่าเบย์แซนส์    Universal Studio of Singapore   อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House  โรงละครเอสพลานาด    น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง   ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว   โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย 


SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน (GH191019)

GARDEN BY THE BAY   วัดเจ้าแม่กวนอิม  ย่าน Clarke Quay  Free Day อิสระเที่ยวเต็มวัน   เลือกซื้อทัวร์เสริม Universal Studios Singapore     ซันเทคซิตี้ (Fountain of Wealth) ไชน่าทาวน์  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ  โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย 

SO SHIOK... สิงคโปร์ 3วัน (SBH021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์   เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน    Duty Free Shop  วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ 

สิงคโปร์ ยูนิเวิร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตทะเล 3D2N (ZE021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show   วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว  น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX


SINGAPORE SAVE PRICE 3 วัน 2 คืน (GH171019)

วัดเจ้าแม่กวนอิม   มารีน่า เบย์ แซนด์  อาคารรัฐสภาเก่า  โรงละครเอสพลานาด  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง                 ไชน่าทาวน์  ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ศูนย์สมุนไพรและยาแผนโบราณ โรงงานเครื่องประดับเพชรพลอย

SINGAPORE HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน (GH160819)

GARDEN BY THE BAY | ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ | ล่องเรือ Bumboat | ช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด | ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว มารีน่าเบย์แซนส์​

MAGNIFICENT... สิงคโปร์ 4วัน (SBH040819)

CITY TOUR  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  วัดเจ้าแม่กวนอิม  GARDEN BY THE BAY  ไชน่าทาวน์ 


2 THEME PARK สิงคโปร์ 4 วัน (SBH030819)

 Wonder Full Light เมอร์ไลอ้อน LEGO LAND ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  

FULL OPTION...สิงคโปร์ 4 วัน (SBH010819)

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็งฮาร์บิ้น  เกาะพระอาทิตย์  พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง  โบสถ์เซ็นโซเฟีย  พระราชวังจอมปลอม  ช้อปปิ้งถนนโบราณหม่านชิง 

FLOW SINGPORE PLUS 3DAYS 2NIGHTS (SBH080719)

วัดเจ้าแม่กวนอิม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT GARDEN BY THE BAY Free & Easy ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  


ENRICH .. สิงคโปร์ 3วัน 2คืน (SBH060719)

ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด GARDEN BY THE BAY

COSTA FORTUNA 7D6N (GG030519)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์  อิสระบนเรือสำราญ  ปีนัง  ท่าเรือพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย  การ์เด้นบายเดอะเบย์ 

สิงคโปร์ ยูนิเวิร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตพ่นน้ำ (ZE010419)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง โชว์น้ำพุแสงสีเสียง อิสระเต็มวัน วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด