บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Singapore Tours
SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน (GH031219)

GARDEN BY THE BAY  ล่องเรือ BUMBOAT   Universal Studio of Singapore  มารีน่าเบย์แซนส์   เมอร์ไลออน โรงละครเอสพลานาด  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด   ลิ้มรสข้าวมันไก่ สูตรสิงคโปร์ 

FLOW ... สิงคโปร์ 3วัน2คืน (SBH041019)

 MERLION   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์  ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT   Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์   ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด   THE JEWEL CHANGI 

SO SHIOK ... สิงคโปร์ 3วัน (SBH031019)

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  มารีน่า เบย์ แซนด์      Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน   Clarke Quay Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์ 


SO SHIOK... สิงคโปร์ 3วัน (SBH021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์   เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน    Duty Free Shop  วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ 

สิงคโปร์ ยูนิเวิร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตทะเล 3D2N (ZE021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show   วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว  น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX

Singapore Tours
SINGAPORE INFINITE FUN 3 วัน 2 คืน (GH031219)

GARDEN BY THE BAY  ล่องเรือ BUMBOAT   Universal Studio of Singapore  มารีน่าเบย์แซนส์   เมอร์ไลออน โรงละครเอสพลานาด  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  วัดเจ้าแม่กวนอิม  วัดพระเขี้ยวแก้ว  ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด   ลิ้มรสข้าวมันไก่ สูตรสิงคโปร์ 

FLOW ... สิงคโปร์ 3วัน2คืน (SBH041019)

 MERLION   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์  ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT   Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์   ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด   THE JEWEL CHANGI 

SO SHIOK ... สิงคโปร์ 3วัน (SBH031019)

ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน   วัดเจ้าแม่กวนอิม  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง  GARDEN BY THE BAY  มารีน่า เบย์ แซนด์      Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)   Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน   Clarke Quay Fort Canning Park   วัดพระเขี้ยวแก้ว  ย่านไชน่าทาวน์ 


SO SHIOK... สิงคโปร์ 3วัน (SBH021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    GARDEN BY THE BAY   มารีน่า เบย์ แซนด์   เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน    Duty Free Shop  วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ 

สิงคโปร์ ยูนิเวิร์แซล สตูดิโอ เลสโก สิงโตทะเล 3D2N (ZE021019)

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง    ชมโชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water Show   วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว  น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX