บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

รายการทัวร์ล่าสุด
อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน (WC120419)

ล่องเรือทะเลสาบเกรดา  อุทยานโดโลไมต์  นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ  ทะเลสาบมิซูริน่า  ชิมไวน์เชียนติ  นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า  ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน 

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ดินแดน"อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" (ZE260419)

ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน  เทือกเขาเบดูกัล  วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ 

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ4สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (GH070419)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า  พุทธคยา นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู


อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน (WC080419)

ล่องเรือทะเลสาบเกรดา นั่งกระเช้าชมวิวแอล์ป เดอ ซุสซิ ชมจตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสไมเคิลแองเจโล นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า ทะเลสาบเบรียส 

XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทัย 4วัน 3คืน (SA010419)

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน นั่งรถไฟชมวิวซาปา ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด (ZE250419)

ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานฯ อาลีซาน กรุงไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว


อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ (ZE230419)

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ประตูเมืองอินเดีย อัครา ฟอร์ท ตลาดพื้นเมืองจันปาท 

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง เลสโ ตัวพ่อขั้นเทพ (ZE210419)

วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานฯ อาลีซาน เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ (TN190419)

หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ลานสกีโคคุไซซัปโปโร พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อิสระท่องเที่ยว 


รายการทัวร์ล่าสุด
อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน (WC120419)

ล่องเรือทะเลสาบเกรดา  อุทยานโดโลไมต์  นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ  ทะเลสาบมิซูริน่า  ชิมไวน์เชียนติ  นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า  ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน 

บาหลี เกาะสวรรค์บาหลี ดินแดน"อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" (ZE260419)

ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน  เทือกเขาเบดูกัล  วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ 

อินเดีย ไหว้พระ อิ่มบุญ4สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน (GH070419)

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า  พุทธคยา นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏีพระอานนท์ สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า ลงเรือล่องแม่น้ำคงคา ชมวิถีชีวิตของชาวฮินดู


อิตาลีตอนเหนือ ห้าแคว้นแสนสวย 10 วัน (WC080419)

ล่องเรือทะเลสาบเกรดา นั่งกระเช้าชมวิวแอล์ป เดอ ซุสซิ ชมจตุรัสซานมาร์โค จัตุรัสไมเคิลแองเจโล นั่งรถไฟชมหมู่บ้านทั้งห้า ทะเลสาบเบรียส 

XIN CHAO … ฟานซีปัน บานฤทัย 4วัน 3คืน (SA010419)

นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซีปัน นั่งรถไฟชมวิวซาปา ล่องเรือชมอ่าวฮาลองเบย์ ชมหมู่บ้านชาวเขากัตกัต ทะเลสาบคืนดาบ ช้อปปิ้งที่ถนน 36 สาย

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด (ZE250419)

ล่องทะเลสาบสุริยัน – จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานฯ อาลีซาน กรุงไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว


อินเดีย ชัยปุระ อัครา เดลี เลสโก ภารตะ (ZE230419)

ป้อมปราการแอมเบอร์ ฟอร์ด พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ด ประตูเมืองอินเดีย อัครา ฟอร์ท ตลาดพื้นเมืองจันปาท 

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง เลสโ ตัวพ่อขั้นเทพ (ZE210419)

วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานฯ อาลีซาน เมืองไถจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติ เย่หลิ่ว

HOKKAIDO SKI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ (TN190419)

หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ลานสกีโคคุไซซัปโปโร พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อิสระท่องเที่ยว