บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

AMAZING ICELAND 10 DAY (ET010220)

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง   ออสโล(นอร์เวย์)-อุทยานฟรอกเนอร์-สวนหินวิกเกอร์แลนด์ -พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ช้อปปิ้ง

วันที่สาม   ออสโล(นอร์เวย์)-บินภายใน-กรุงเรคยาวิก(ไอซ์แลนด์)-  ภูเขาคีจูเฟลส์-เบอร์กาเนส

วันที่สี่     อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ UNESCO-ซีเครทลากูน(อาบน้ำแร่)-หมู่บ้านวิก

วันที่ห้า    อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน-หมู่บ้านวิก

วันที่หก   ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล–ขับขี่รถสโนว์โมบิล - น้ำตกสโคการ์ฟอสล์–น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์–เรคยาวิก-นั่งรถล่าแสงเหนือ

วันที่เจ็ด   ล่องเรือชมวาฬUNSEEN-เรคยาวิก-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-HOFDI HOUSE-เพอร์แลน-บลูลากูน BLUE LAGOON-เรคยาวิก

วันที่แปด    เรคยาวิค-บินสู่โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-พักโคเปนฮาเก้น

วันที่เก้า   โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-ชมเมือง-กรุงเทพฯ 

วันที่สิบ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ​


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
10/04/2020 159,000

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ CHECK-IN

21.00

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

วันที่สอง

ออสโล(นอร์เวย์)-อุทยานฟรอกเนอร์-สวนหินวิกเกอร์แลนด์ -พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ช้อปปิ้ง

00.55

เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG954

07.25

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล นอร์เวย์ นครหลวงอันเก่าแก่ ที่มีความโอ่อ่าในเวลานี้อุดมไป
ด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองฟลัมระหว่างทางแวะพักที่เมืองโกล เมืองสกีรีสอร์ทในภูมิภาคฟยอร์ด นำคณะเที่ยวชมรอบ กรุงออสโล นครหลวงอันเก่าแก่ของประเทศนอร์เวย์ เมื่อครั้งในอดีตสมัยที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้น นอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากกรุงทรอนไฮม์ มาเป็นเป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทั่งได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่มีความโอ่อ่าในเวลานี้อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ นำคณะชมเมืองรถโค้ชผ่านชมผ่านชมทาเนียบรัฐบาล ,พระบรมมหาราชวัง ,ศาลาสันติธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ,โบสถ์โดมคาทีดราล นำคณะเดินทางเข้าชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ เพื่อให้ท่านได้ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลาถึง40 ปีในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อโมโนลิท สูง17เมตร นำคณะเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ Viking ship Museum ถือเป็นตานานและรากเหง้าของชาวนอร์เวย์ ที่มีอารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สร้างจากไม้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจา วันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรือถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือ ทั้งในเรื่องของการรบ ทา การค้า และออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆไกลกว่าค่อนโลก
(*กรณีพิพิธภัณ์ปิดเนื่องจากมีการจัดงาน หรือพิธีการของดการเข้าชม)

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

นำคณะเดินที่ยวชม ท่าเรือ Aker Brygge กว่าร้อยปีมาแล้ว Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ค่ะ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ ชิลๆ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้าไม่เว้นแม้แต่ร้านเสริมสวยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมที่ครบครันจริงๆเหมาะสาหรับการพักผ่อนเพลิดเพลินกับมื้อค่า ในบรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ เดินเล่นไปชมนักดนตรีข้างถนนร้องเพลงไป ย่านนี้ของออสโลจึงไม่เคยเงียบเหงาและยังดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 12 ล้านคนต่อปีอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณย่าน คาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate)เป็นแหล่ง ช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก หรืออาจเช็คอินก่อนแล้วค่อยออกมาเดินเล่น

พักที่

RADISSON BLU SCANDINAVIA ใกล้ถนนช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท เดินเล่นสบายๆ

***รวมเบลยกกระป๋าขึ้น-ลง โรงแรมเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยกเอง***

วันที่สาม

 ออสโล(นอร์เวย์)-บินภายใน-กรุงเรคยาวิก(ไอซ์แลนด์)-  ภูเขาคีจูเฟลส์-เบอร์กาเนส

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า แบบกล่อง BOX BREAKFAST เพื่อความสะดวกในการเช็คอิน

08.35

เหิรฟ้าสู่เมืองเคิร์กเนส โดยสายการบิน Norwegian Air เที่ยวบินที่ DY1170(ใช้เวลาบิน2ชั่วโมง50นาที)

09.25

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland)

หรือ ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด ผู้อพยพชาวนอร์ดิกคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ.870 คือ Ingolfur Arnarson เมื่อเรคยาวิกมีบทบาทของการเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมงอย่างโดดเด่น ต่อมาจึงได้รับการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1786 เรคยาวิกกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด มีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์เรื่องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนน้ำแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร  / เดินทางสู่คีร์กจูเฟล 2ช.ม.30นาที

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) นำคณะชมภูเขา คีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เรียกเป็นภาษาอังกฤษคือ Church Mountain หรือ “ภูเขาโบสถ์” ว่ากันว่ามีที่มาจากรูปร่างของภูเขาซึ่งคล้ายคลึงกับโบสถ์ บ้างก็ว่าคล้ายหมวกของแม่มด หากมองใกล้ๆ จะเห็นว่าตัวภูเขาจะมีลักษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน ชั้นล่างสุดจะเป็นฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเป็นล้านปีมาแล้ว ส่วนชั้นบนซึ่งเป็นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยุคน้ำแข็งเริ่มอุ่นขึ้นและมีอายุหินน้อยกว่าชั้นล่าง ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาสูง 463 เมตร ตั้งอยู่เพียงหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของไอซ์แลนด์ พร้อมชมน้ำตก Kirkjufellsfoss นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของน้ำตกที่มีฉากหลังเป็นภูเขา คีร์กจูเฟล เป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงใด โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่จะมองเห็น ภูเขาหมวกแม่มด แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลนถ่ายภาพกับโบสถ์ Grundarfjörður  โบสถ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้าง 5 ปี สถาปนิกที่ออกแบบคือ HalldórHalldórsson ผู้ซึ่งได้ออกแบบโบสถ์ Dalvik รวมถึงโบสถ์อื่นๆ อีกหลายแห่ง ไฟติดผนังถูกออกแบบให้คล้ายกับประภาคารบนบกหรือไฟบนเรือ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่เก็บรักษา Guðbrand’s Bible (The Gudbrand Bible) พระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในไอซ์แลนด์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไอซ์แลนด์โดยชาวไอซ์แลนด์ พระคัมภีร์นี้มีบทบาทสำคัญในการทำนุรักษาภาษาไอซ์แลนด์ เนื่องจากเนื้อหาการอ่านทางศาสนาส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ถูกจารึกด้วยภาษาเดนมาร์ก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวนอร์เวย์สูญเสียภาษาเดิม เนื่องจากขาดคำที่พิมพ์ออกมาในภาษาของตนเองในช่วงศตวรรษที่ 16 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบอร์กาเนส (Borgarnes)

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน

พักที่

ICELAND AIR HOTEL โรงแรมดีที่สุดในเมือง...พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   

วันที่สี่

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ UNESCO-ซีเครทลากูน(อาบน้ำแร่)-หมู่บ้านวิก

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก  ของประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์จึงนับเป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจของโลก สถานที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญในฐานะที่เคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 เป็นพื้นที่ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศ โดยองค์การยูเนสโก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2004 นอกจากนี้ อุทยานแห่งนี้ยังเป็นจุดที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก โดยร่องแผ่นดินนั้นแยกเป็นทางยาวหลายหมื่นกิโลเมตร และยังเป็นรอยต่อระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ ร่องแยกแผ่นดินเกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1784 โดยมีความลึกถึง 14 เมตร และทุกๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร

นำท่านชมน้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร.

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ซีเครทลากูน SECRET LAGOON ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านฟลูดิร์ (Flúðir) เป็นบ่อน้ำพุร้อนทางธรรมชาติที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ โดยมีประวัติความเป็นมานับย้อนไปได้ถึงปี 1891 ซีเครทลากูนถูกละทิ้งมาเนิ่นนานก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่และเปิดใช้งานอีกครั้งในปี 2014 อุณหภูมิของสระน้ำแห่งนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 38-40°C ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ทั่วไป และที่สำคัญตั้งอยู่ไม่ไกลจากวงกลมทองคำ (Golden Circle) มากนัก ทำให้ซีเครทลากูนเหมาะสำหรับแวะมาแช่น้ำร้อนก่อนหรือหลังจากเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ บนเส้นทางวงกลมทองคำอันโด่งดัง นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำร้อนแล้ว ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความสวยงามคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมเยือนเช่นกัน อิสระให้ท่านแช่ตัวผ่อนคลายที่บ่อน้ำพุร้อนซีเครทลากูนตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ที่พักในหมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่

HOTEL KRIA โรงแรมสวยมาก ท่ามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ล้าน

  (พักหมู่บ้านวิก2คืน...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   

วันที่ห้า

อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน-หมู่บ้านวิก

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (SKAFTAFELL NATIONAL PARK) ผ่าน  ชมทัศนียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมา

ก่อน เดินทางถึง เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกับธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล โดยจุดหมายอยู่ที่ ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ชื่อว่า ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน โจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งอายุกว่า 1,000 ปีที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอาร์กติกและกรีนแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่เปิดสู่ทะเลแห่งนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเบรดาเม็คดาโยคู่ล (Breidamerkurjokull) ในเขตอุทยานแห่งชาติ Vatnajokull ตั้งแต่ปี คศ.1934 โดยธารน้ำแข็งได้ละลายมากขึ้นและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ตรงข้ามกับธารน้ำแข็งที่ค่อยๆ ลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อมาเที่ยวที่โจกุลซาร์ลอนนักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตาตื่นใจกับภาพของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมาจำนวนมากที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน้ำแข็งขนาดแปดพันกว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ซึ่งมีขนาดเท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน โจกุลซาร์ลอน คือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งอันอลังการแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือล่องไปตามแนวภูเขาน้ำแข็ง นอกจากนี้ จกุลซาร์ลอนยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ตอน A View to Kill และ Die Another Day, Tomb Raider, Batman Begins, Beowulf & Grendel อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 นำท่านถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง  JAMES BONDและBATMAN อีกด้วย นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก เพื่อนำท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีดำ อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

พักที่

HOTEL KRIA  โรงแรมสวยมาก ท่ามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ล้าน

(พักหมู่บ้านวิก2คืน...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   

วันที่หก

ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล–ขับขี่รถสโนว์โมบิล -น้ำตกสโคการ์ฟอสล์–น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์–เรคยาวิก-นั่งรถล่าแสงเหนือ

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกูล Myrdalsjokull นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็งด้วยการ”ขับขี่รถสโนว์โมบิล SNOW MOBILE ”ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง( คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) 

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

แวะถ่ายภาพกับน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

แวะถ่ายภาพกับน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK)เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) หรือ ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่

GRAND  HOTEL REYKJAVIK

 (พัก2คืนสบายๆไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน 

***นำท่านออกปฎิบัติการ...ล่าแสงเหนือ ยามค่ำคืนโดยรถล่าแสงเหรือ(มีฮีทเทอร์)เพื่อนำท่านไปในจุดที่คาดการว่าจะเกิดแสงเหนือชัดที่สุด แสงเหนื่อเป็นปรากฎการณ์มีให้เห็นทั่วไปในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ตุลาคม-เมษายน ของทุกปี***

วันที่เจ็ด

ล่องเรือชมวาฬUNSEEN-เรคยาวิก-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-HOFDI HOUSE-เพอร์แลน-บลูลากูน BLUE LAGOON-เรคยาวิก

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ พร้อมท่านล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสที่เมืองเรคยาวิก การล่องเรือออกไปชมวาฬแบบธรรมชาตินี้ เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงวาฬนานาพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นพันธ์เพชฆาต (KillerWhale, Orca), วาฬมิงก์ (Minke Whale), วาฬหลังค่อม (Humpback Whale) รวมถึงสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่น่ารักและเป็ นมิตรอย่างโลมา (Dolphin) ซึ่งจะมาว่ายน้าหยอกล้อวนเวียนอยู่ข้างๆ เรือของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การล่องเรือชมวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของในขณะนั้น โดยทางบริษัทเรือสามารถยกเลิกการล่องเรือชมปลาวาฬได้เพื่อควาปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และจะทาการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ50ยูโร(หลังคณะเดินทางกลับมา)

นำคณะชม โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน (Lutheran) แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์แห่งนี้ได้จากเกือบทุกที่ในเมือง โบสถ์มีความสูง 74.5 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ในประเทศไอซ์แลนด์รองจากสถานีวิทยุ 2 แห่งและอาคารสเมาราท็อก (Smáratorg tower) ตึกสูงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งสูง 77.6 เมตร โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระในศาสนาคริสต์ที่ชื่อฮาลล์กริมูร์ (Hallgrímur Pétursson) ที่เป็นทั้งนักกวี และนักประพันธ์ ผลงานที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวไอซ์แลนด์ คือ Passion Hymns ที่ถูกนำดัดแปลงเป็นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาวไอซ์แลนด์ ฮาลล์กริมูร์มีอายุอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1614 – 1674 โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Hallgrímskirkja มีความหมายว่า “โบสถ์ของฮาลล์กริมูร์” โบสถ์ Hallgrímskirkja เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์  (Impressionist) สถาปนิกผู้ออกแบบคือนายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเ  วลาการก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson)ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก นำท่านเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกบริเวณถนนคนเดิน Laugavegur

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน   **** เมนูอาหารพื้นเมือง ในพอร์แลนด์****

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ บลู ลากูน BLUE LAGOON สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง ที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆมากมายซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง บลูลากูนยังได้สื่อระดับโลกช่วยโปรโมทให้ด้วย อย่างเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกก็ยกย่องให้บลูลากูนเป็นหนึ่งใน 25 สถานที่มหัศจรรย์ของโลก นิตยสารคอนเด นาสท์ ทราเวลเลอร์ก็มอบรางวัลให้กับบลูลากูนในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 10 สปายอดนิยมของโลก ดังนั้นตอนนี้บลูลากูนจึงโด่งดังในระดับสากลและอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการสถานที่ที่ต้องไปเยือนของผู้คนมากมายจากทั่วโลก บลูลากูนนั้นดังถึงขนาดที่คุณต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวันหรือกระทั่งหลายสัปดาห์ เมื่อปี 1981 ชายหนุ่มชื่อว่าวาลูร์ มาร์เกร์สซอน (Valur Margeirsson) เป็นคนแรกที่ตัดสินใจลงไปแช่น้ำในบลูลากูน ซึ่งหลายคนก็ไม่เห็นด้วย  แต่วาลูร์เป็นโรคสะเก็ดเงินและเขายินดีทำทุกอย่างที่จะช่วยบรรเทาอาการบนผิวหนังของเขาได้...อิสระตามอัธยาศัยกับการแช่น้ำในบลูลากูน

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่

พักที่

GRAND  HOTEL REYKJAVIK

(พัก2คืนสบายๆไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   LOBSTER DINNER

วันที่แปด

เรคยาวิค-บินสู่โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-พักโคเปนฮาเก้น

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ไม่ต้องรีบตื่นสบายๆ

11.20

เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนฮาเก้น เดนมารืก...โดย scan dinavain airlines เที่ยวบินที่ SK4787(บินภายใน)

บ่าย

อิสระกับการช้อปปิ้งบริเวณ ถนนช้อปปิ้งสตรอยเยท Stroget เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโคเปนฮาเก้น ถือว่าเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป มีความยาว1.8กิโลเมตรโดยเริ่มตั้งแต่ศาลาว่าการเมือง เยื้องสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกอันเก่าแก่ประจำเมืองเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงโคเปนฮาเก้น ถนนสายนี้นอกจากจะมีร้านแบรนด์เนมนานาชนิดที่ทุกท่านรู้จักกันดีแล้วยังมี จตุรัสกัมเมลทอร์ฟ และ น้ำพุอาร์มาร์เกอร์ทอฟ ซึ่งเป็นจุดนัดพบของชาวเดนิช หากท่านเดินช้อปปิ้งจนเหนื่อยแล้ว ท่านยังสามารถหาช็อคโกแล็ตร้อนๆสูตรเดนิช หรือกาแฟหอมๆจากร้านกาแฟอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงของชาวเดนิช เรียกได้ว่าท่านจะได้อรรถรสทั้งช้อป และชิมของอร่อยๆมากมายภายในถนนเส้นนี้ ถนนสายนี้สิ้นสุดที่บริเวณท่าเรือนูฮาร์ฟ Nyhavn

15.25

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์กและ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

ค่ำ

บริการอาหารไทยรสเลิศ ณภัตตาคาร...ในกรุงโคเปนฮาเก้น

พักที่

MARIOTT COPENHAGEN HOTEL /ระดับใกล้เคียง

วันที่เก้า

โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-ชมเมือง-กรุงเทพฯ 

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโรเซนบอร์ก สไตล์ศิลปะสเปเชียลดัทช์เรอเนสซองส์ ถูกสร้างขึ้นในปีคริสศตวรรษที่17เป็นพระราชวังที่ประทับในฤดูร้อนมาจนถึงปีคริสต์ศตวรรษที่18 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่เก็บพระราชสมบัติล้ำค่าในพระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งเดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
นำคณะชมบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชวังของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 3 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 6ปี และอีก16ปีต่อมาได้เกิดเปลวเพลิงได้ลุกไหม้เผาผลาญพระราชวังอะมาเลียนบอร์กเสียจนแทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิม ต่อมาอะมาเลียนบอร์กกลับมาผงาดอีกครั้งในรัชสมัยของเฟรดเดอริคที่ 5 เมื่อนิโคไลได้สร้างสรรค์อามาเลียนบอร์กให้ดูกล้าแข็งแต่แฝงด้วยความอ่อนช้อยด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางเป็นสนามหญ้ากว้างมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ตั้งอยู่ หากเวลาเหมาะสมท่านจะได้ชม พิธีการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม หรือถ่ายภาพมุมประทับใจคู่กับทหารรักษาพระองค์ จากนั้นนั่งรถชมเมือง...ผ่านชมจตุรัสซิตี้ฮอลล์,อาคารเทศบาลเมืองเก่า , เขตย่านใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก  ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน ชมความสวยงามของ น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายร่วมสร้างเกาะซีแลนด์

นำคณะเดินเล่นชมความสวยงามของ ราวน์ทาวเวอร์ อาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17เรียงรายเป็นภาพที่งดงาม

นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินอลันดา สวีเดน เพื่อทำการเช็คอิน และทำ TAX REFUND

13.50

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ TG961(บินตรง)

***นำคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง***

วันที่สิบ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.20

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตราค่าบริการนี้รวม//ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) +บินภายใน 2 ขา
•ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
•ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
•ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
•ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
•ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
•ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
•ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ) 
•ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
•ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

 เงื่อนไขการชำระเงิน
•กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนวันยื่นวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
•เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
•เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสำรองยานพาหนะได้
•ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนงึ่ อย่างใดที่ใชใ้ นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้ ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้ ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้ รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้ การนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็ นที่เรียบรอ้ ยแลว้ ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได้
•ตั๋วเครื่องบินที่ใชใ้ นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลอื่ นวันกลับ หรือเปลยี่ นแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลอื่ นวันเดินทางกลับกรุณาติดต่อสอบถามเจา้ หนา้ ที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้ งซื้อตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบริษัทเนื่องจากเป็นคุณสมบัตรของตั๋วทอี่ อกมาจากทางสายการบิน
หมายเหตุ โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลง หรือตัดออกได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างการเดินทาง สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออา นวย /การจราจรติดขัดจนเป็นเหตุทาให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวโปรแกรมอื่น/ ปิ ดถนน / ฝนตกหนัก / หิมะตกหนักปิ ดผิวทางการจราจร/ รถโค้ชหมดเวลาวิ่ง ซึ่งคนขับต้องพักผ่อน ตามกฎหมายของยุโรปไม่ให้วิ่งเกินวันละ12ช.ม. เพื่อความปลอดภัยของหมู่คณะ/ มีการนัดชุมนุมประท้วง / ถนนปิดซ่อมแซมจนทา ให้รถติดเป็นเวลานาน / ตามโบสถ์หรือวิหาร มีการจัดพิธีทางศาสนา ซึ่งไม่เปิ ดให้เข้าชม / เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนทา ให้รถติดเป็นเวลานาน / การต่อคิวเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้เวลานานเกินไป จนทา ให้เสียโปรแกรมท่องเที่ยวจุดอื่น และสถานการณ์เฉพาะหน้าอื่นๆ ที่ทา ให้ท่านไม่สามารเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ อยา่ งปลอดภัยและสะดวก โดยทาง WorldTraveler Agency Co.,Ltd. จะคา นึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิ่งสาคัญ
หมายเหตุ ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  90 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได้     
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วันขึ้นไป –  เก็บค่าใช้จ่าย 50,000 บาท  
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  20 วัน  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์  
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 หมายเหตุ
oทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
oหากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
oเอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า
กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า ประมาณ20,000 บาท หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

***สำหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสำรองที่นั่งแล้ว

AMAZING ICELAND 10 DAY (ET010220)

วันแรก   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง   ออสโล(นอร์เวย์)-อุทยานฟรอกเนอร์-สวนหินวิกเกอร์แลนด์ -พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ช้อปปิ้ง

วันที่สาม   ออสโล(นอร์เวย์)-บินภายใน-กรุงเรคยาวิก(ไอซ์แลนด์)-  ภูเขาคีจูเฟลส์-เบอร์กาเนส

วันที่สี่     อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ UNESCO-ซีเครทลากูน(อาบน้ำแร่)-หมู่บ้านวิก

วันที่ห้า    อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน-หมู่บ้านวิก

วันที่หก   ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล–ขับขี่รถสโนว์โมบิล - น้ำตกสโคการ์ฟอสล์–น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์–เรคยาวิก-นั่งรถล่าแสงเหนือ

วันที่เจ็ด   ล่องเรือชมวาฬUNSEEN-เรคยาวิก-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-HOFDI HOUSE-เพอร์แลน-บลูลากูน BLUE LAGOON-เรคยาวิก

วันที่แปด    เรคยาวิค-บินสู่โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-พักโคเปนฮาเก้น

วันที่เก้า   โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-ชมเมือง-กรุงเทพฯ 

วันที่สิบ   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ​


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
10/04/2020 159,000

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ CHECK-IN

21.00

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3  เคาท์เตอร์ D  

วันที่สอง

ออสโล(นอร์เวย์)-อุทยานฟรอกเนอร์-สวนหินวิกเกอร์แลนด์ -พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง-ถนนคาร์ลโจฮันเกท-ช้อปปิ้ง

00.55

เหิรฟ้าสู่กรุงออสโล...โดยการบินไทย thai airways international เที่ยวบินที่ TG954

07.25

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงออสโล นอร์เวย์ นครหลวงอันเก่าแก่ ที่มีความโอ่อ่าในเวลานี้อุดมไป
ด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองฟลัมระหว่างทางแวะพักที่เมืองโกล เมืองสกีรีสอร์ทในภูมิภาคฟยอร์ด นำคณะเที่ยวชมรอบ กรุงออสโล นครหลวงอันเก่าแก่ของประเทศนอร์เวย์ เมื่อครั้งในอดีตสมัยที่นอร์เวย์อยู่ในอารักขาของอาณาจักรเดนมาร์คนั้น นอร์เวย์เคยย้ายเมืองหลวงถึง 2 ครั้ง จากกรุงทรอนไฮม์ มาเป็นเป็นกรุงเบอร์เก้น จนกระทั่งได้ย้ายมาเป็นกรุงออสโลจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ที่มีความโอ่อ่าในเวลานี้อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังถึง 900 ปี ในครั้งนั้นออสโลเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรวรรด์ิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของพระเจ้าฮาโรลด์แฟร์แฮร์ นำคณะชมเมืองรถโค้ชผ่านชมผ่านชมทาเนียบรัฐบาล ,พระบรมมหาราชวัง ,ศาลาสันติธรรม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ,โบสถ์โดมคาทีดราล นำคณะเดินทางเข้าชมภายใน อุทยานฟรอกเนอร์ เพื่อให้ท่านได้ชมผลงานของปฏิมากรเอกชาวนอร์เวย์ ชื่อ กุสตาฟ วิกเกแลนด์ ที่ใช้เวลาถึง40 ปีในการแกะสลักหินแกรนิต และทองแดงให้ยุวชนได้เห็นวัฏจักรในหนึ่งชั่วชีวิตของมนุษย์ ตรงใจกลางของอุทยานเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักชื่อโมโนลิท สูง17เมตร นำคณะเข้าชมภายใน พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ Viking ship Museum ถือเป็นตานานและรากเหง้าของชาวนอร์เวย์ ที่มีอารยธรรมเจริญมาตั้งแต่อดีต พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งโบราณที่สร้างจากไม้ ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจา วันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เรือถือเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดในอดีต เพราะชาวไวกิ้งใช้เรือ ทั้งในเรื่องของการรบ ทา การค้า และออกสารวจหาดินแดนใหม่ๆไกลกว่าค่อนโลก
(*กรณีพิพิธภัณ์ปิดเนื่องจากมีการจัดงาน หรือพิธีการของดการเข้าชม)

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

นำคณะเดินที่ยวชม ท่าเรือ Aker Brygge กว่าร้อยปีมาแล้ว Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ค่ะ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหารเก๋ๆ คาเฟ่ ชิลๆ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้าไม่เว้นแม้แต่ร้านเสริมสวยนะคะ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมที่ครบครันจริงๆเหมาะสาหรับการพักผ่อนเพลิดเพลินกับมื้อค่า ในบรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ เดินเล่นไปชมนักดนตรีข้างถนนร้องเพลงไป ย่านนี้ของออสโลจึงไม่เคยเงียบเหงาและยังดึงดูดนักท่องเที่ยวมากกว่า 12 ล้านคนต่อปีอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณย่าน คาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate)เป็นแหล่ง ช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็ นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก หรืออาจเช็คอินก่อนแล้วค่อยออกมาเดินเล่น

พักที่

RADISSON BLU SCANDINAVIA ใกล้ถนนช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท เดินเล่นสบายๆ

***รวมเบลยกกระป๋าขึ้น-ลง โรงแรมเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องยกเอง***

วันที่สาม

 ออสโล(นอร์เวย์)-บินภายใน-กรุงเรคยาวิก(ไอซ์แลนด์)-  ภูเขาคีจูเฟลส์-เบอร์กาเนส

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า แบบกล่อง BOX BREAKFAST เพื่อความสะดวกในการเช็คอิน

08.35

เหิรฟ้าสู่เมืองเคิร์กเนส โดยสายการบิน Norwegian Air เที่ยวบินที่ DY1170(ใช้เวลาบิน2ชั่วโมง50นาที)

09.25

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland)

หรือ ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด ผู้อพยพชาวนอร์ดิกคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ.870 คือ Ingolfur Arnarson เมื่อเรคยาวิกมีบทบาทของการเป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมงอย่างโดดเด่น ต่อมาจึงได้รับการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ.1786 เรคยาวิกกล่าวได้ว่าเป็นเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด มีความสวยงามและมีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆ ในแถบสแกนดิเนเวีย เป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติ อาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารัก และสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์เรื่องบอกเล่าความเป็นมาของประเทศ “ดินแดนน้ำแข็ง” เล็กๆ แห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าสนใจ

เที่ยง

บริการอาหารมื้อเที่ยง ณ ภัตตาคาร  / เดินทางสู่คีร์กจูเฟล 2ช.ม.30นาที

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) นำคณะชมภูเขา คีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เรียกเป็นภาษาอังกฤษคือ Church Mountain หรือ “ภูเขาโบสถ์” ว่ากันว่ามีที่มาจากรูปร่างของภูเขาซึ่งคล้ายคลึงกับโบสถ์ บ้างก็ว่าคล้ายหมวกของแม่มด หากมองใกล้ๆ จะเห็นว่าตัวภูเขาจะมีลักษณะเป็นชั้นๆ ต่างสีกัน ชั้นล่างสุดจะเป็นฟอสซิล ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดตั้งแต่ยุคน้ำแข็งเป็นล้านปีมาแล้ว ส่วนชั้นบนซึ่งเป็นหินลาวา เกิดในช่วงที่ยุคน้ำแข็งเริ่มอุ่นขึ้นและมีอายุหินน้อยกว่าชั้นล่าง ภูเขาแห่งนี้เป็นภูเขาสูง 463 เมตร ตั้งอยู่เพียงหนึ่งเดียว เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดของไอซ์แลนด์ พร้อมชมน้ำตก Kirkjufellsfoss นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะถ่ายภาพสวยๆ ของน้ำตกที่มีฉากหลังเป็นภูเขา คีร์กจูเฟล เป็นสถานที่ที่มีความงดงามตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเดินทางมาเที่ยวในช่วงใด โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่จะมองเห็น ภูเขาหมวกแม่มด แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลนถ่ายภาพกับโบสถ์ Grundarfjörður  โบสถ์แห่งนี้ใช้เวลาสร้าง 5 ปี สถาปนิกที่ออกแบบคือ HalldórHalldórsson ผู้ซึ่งได้ออกแบบโบสถ์ Dalvik รวมถึงโบสถ์อื่นๆ อีกหลายแห่ง ไฟติดผนังถูกออกแบบให้คล้ายกับประภาคารบนบกหรือไฟบนเรือ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่เก็บรักษา Guðbrand’s Bible (The Gudbrand Bible) พระคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดในไอซ์แลนด์ที่ตีพิมพ์ในประเทศไอซ์แลนด์โดยชาวไอซ์แลนด์ พระคัมภีร์นี้มีบทบาทสำคัญในการทำนุรักษาภาษาไอซ์แลนด์ เนื่องจากเนื้อหาการอ่านทางศาสนาส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ถูกจารึกด้วยภาษาเดนมาร์ก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวนอร์เวย์สูญเสียภาษาเดิม เนื่องจากขาดคำที่พิมพ์ออกมาในภาษาของตนเองในช่วงศตวรรษที่ 16 นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบอร์กาเนส (Borgarnes)

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระกับการพักผ่อน

พักที่

ICELAND AIR HOTEL โรงแรมดีที่สุดในเมือง...พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   

วันที่สี่

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ UNESCO-ซีเครทลากูน(อาบน้ำแร่)-หมู่บ้านวิก

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก  ของประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Pingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบทางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์จึงนับเป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจของโลก สถานที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญในฐานะที่เคยเป็นสภาแห่งแรกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 เป็นพื้นที่ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศ โดยองค์การยูเนสโก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2004 นอกจากนี้ อุทยานแห่งนี้ยังเป็นจุดที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก โดยร่องแผ่นดินนั้นแยกเป็นทางยาวหลายหมื่นกิโลเมตร และยังเป็นรอยต่อระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ ร่องแยกแผ่นดินเกิดจากแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 1784 โดยมีความลึกถึง 14 เมตร และทุกๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร

นำท่านชมน้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (GEYSIR) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที นับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชม

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร.

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ซีเครทลากูน SECRET LAGOON ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านฟลูดิร์ (Flúðir) เป็นบ่อน้ำพุร้อนทางธรรมชาติที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งในไอซ์แลนด์ โดยมีประวัติความเป็นมานับย้อนไปได้ถึงปี 1891 ซีเครทลากูนถูกละทิ้งมาเนิ่นนานก่อนจะมีการปรับปรุงใหม่และเปิดใช้งานอีกครั้งในปี 2014 อุณหภูมิของสระน้ำแห่งนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 38-40°C ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่ทั่วไป และที่สำคัญตั้งอยู่ไม่ไกลจากวงกลมทองคำ (Golden Circle) มากนัก ทำให้ซีเครทลากูนเหมาะสำหรับแวะมาแช่น้ำร้อนก่อนหรือหลังจากเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ บนเส้นทางวงกลมทองคำอันโด่งดัง นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับแช่น้ำร้อนแล้ว ทิวทัศน์รอบซีเครทลากูนก็มีความสวยงามคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมเยือนเช่นกัน อิสระให้ท่านแช่ตัวผ่อนคลายที่บ่อน้ำพุร้อนซีเครทลากูนตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ที่พักในหมู่บ้านวิก (VIK) หมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ ที่มีรายชื่อในการจัดอันดับชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเมื่อปี 1991 เป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกมากที่สุดในไอซ์แลนด์ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชายหาดที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นสถานที่น่ามหัศจรรย์ที่น่าไปชมเป็นอย่างยิ่ง

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่

HOTEL KRIA โรงแรมสวยมาก ท่ามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ล้าน

  (พักหมู่บ้านวิก2คืน...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   

วันที่ห้า

อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล-ธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน-หมู่บ้านวิก

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่เขต อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (SKAFTAFELL NATIONAL PARK) ผ่าน  ชมทัศนียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัวแบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมา

ก่อน เดินทางถึง เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล เลาะเลียบขนาบไปกับธารน้ำแข็งพันปีวัทนาโจกุล โดยจุดหมายอยู่ที่ ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ชื่อว่า ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน โจกุลซาร์ลอน (Jokulsarlon) เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งอายุกว่า 1,000 ปีที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากอาร์กติกและกรีนแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8,300 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่เปิดสู่ทะเลแห่งนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเบรดาเม็คดาโยคู่ล (Breidamerkurjokull) ในเขตอุทยานแห่งชาติ Vatnajokull ตั้งแต่ปี คศ.1934 โดยธารน้ำแข็งได้ละลายมากขึ้นและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ตรงข้ามกับธารน้ำแข็งที่ค่อยๆ ลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อมาเที่ยวที่โจกุลซาร์ลอนนักท่องเที่ยวจะต้องตื่นตาตื่นใจกับภาพของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าครามขนาดมหึมาจำนวนมากที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และลอยล่องอยู่เต็มทะเลสาบธารน้ำแข็งขนาดแปดพันกว่าตารางกิโลเมตรแห่งนี้ ซึ่งมีขนาดเท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน โจกุลซาร์ลอน คือสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นธารน้ำแข็งอันอลังการแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด และยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะได้นั่งเรือล่องไปตามแนวภูเขาน้ำแข็ง นอกจากนี้ จกุลซาร์ลอนยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ตอน A View to Kill และ Die Another Day, Tomb Raider, Batman Begins, Beowulf & Grendel อีกด้วย

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 นำท่านถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งน้ำแข็งก้อนใหญ่ที่ละลายลงมาจากภูเขาน้ำแข็งด้านบน และไหลลงมาสู่ทะเล ท่านอาจได้พบกับนกทะเลสีดำที่ริมฝั่งทะเลตอนปลายที่เชื่อมระหว่างทะเลกับโจกุลซาลอน ที่มีชื่อเรียกว่า Skúas และสีขาวตระกูลนกนางนวล ที่เรียกว่า big seagull หรือหากโชคดีท่านอาจจะได้เห็นสิงโตทะเลที่ดำผุดดำว่าย หรือหาอาหารอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง  JAMES BONDและBATMAN อีกด้วย นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านวิก เพื่อนำท่าน แวะชมความสวยงามที่แปลกตาของหาดทรายสีดำ อันมีเทือกเขาที่เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป ที่เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

พักที่

HOTEL KRIA  โรงแรมสวยมาก ท่ามกลางธรรมชาติ วิวระดับ100ล้าน

(พักหมู่บ้านวิก2คืน...ไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   

วันที่หก

ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลโจกุล–ขับขี่รถสโนว์โมบิล -น้ำตกสโคการ์ฟอสล์–น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์–เรคยาวิก-นั่งรถล่าแสงเหนือ

เช้า

นำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกูล Myrdalsjokull นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็งด้วยการ”ขับขี่รถสโนว์โมบิล SNOW MOBILE ”ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง( คันละ 2 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด: ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) 

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

แวะถ่ายภาพกับน้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (SKOGAFOSS) อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามมากมีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดทางภาคใต้ของไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไอซ์แลนด์ ความใหญ่โตของน้ำตกนี้ ทําให้ต้องยืนห่างพอสมควร เพื่อจะได้เห็นน้ำตกได้ทั้งหมด และความที่เปลือกโลกส่วนนี้มีอายุน้อย ทําให้การยุบตัวของพื้นดินแห่งนี้มีให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

แวะถ่ายภาพกับน้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ (Seljalandsfoss Falls) เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ โดยน้ำตกมีความสูงประมาณ 60 เมตร (200 ฟุต) ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมโขดหินทั้งสองฝั่ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรคยาวิค (REYKJAVIK)เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ (Iceland) หรือ ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ (Republic of Iceland) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่

GRAND  HOTEL REYKJAVIK

 (พัก2คืนสบายๆไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน 

***นำท่านออกปฎิบัติการ...ล่าแสงเหนือ ยามค่ำคืนโดยรถล่าแสงเหรือ(มีฮีทเทอร์)เพื่อนำท่านไปในจุดที่คาดการว่าจะเกิดแสงเหนือชัดที่สุด แสงเหนื่อเป็นปรากฎการณ์มีให้เห็นทั่วไปในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือน ตุลาคม-เมษายน ของทุกปี***

วันที่เจ็ด

ล่องเรือชมวาฬUNSEEN-เรคยาวิก-โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา-HOFDI HOUSE-เพอร์แลน-บลูลากูน BLUE LAGOON-เรคยาวิก

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ พร้อมท่านล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสที่เมืองเรคยาวิก การล่องเรือออกไปชมวาฬแบบธรรมชาตินี้ เป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงวาฬนานาพันธ์ ไม่ว่าจะเป็ นพันธ์เพชฆาต (KillerWhale, Orca), วาฬมิงก์ (Minke Whale), วาฬหลังค่อม (Humpback Whale) รวมถึงสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่น่ารักและเป็ นมิตรอย่างโลมา (Dolphin) ซึ่งจะมาว่ายน้าหยอกล้อวนเวียนอยู่ข้างๆ เรือของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การล่องเรือชมวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของในขณะนั้น โดยทางบริษัทเรือสามารถยกเลิกการล่องเรือชมปลาวาฬได้เพื่อควาปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และจะทาการคืนค่าใช้จ่ายให้ท่านละ50ยูโร(หลังคณะเดินทางกลับมา)

นำคณะชม โบสถ์ฮอลล์กริมสเคิร์กยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน (Lutheran) แลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเรคยาวิก ว่ากันว่าเราสามารถมองเห็นโบสถ์แห่งนี้ได้จากเกือบทุกที่ในเมือง โบสถ์มีความสูง 74.5 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ในประเทศไอซ์แลนด์รองจากสถานีวิทยุ 2 แห่งและอาคารสเมาราท็อก (Smáratorg tower) ตึกสูงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งสูง 77.6 เมตร โบสถ์แห่งนี้ตั้งชื่อตามพระในศาสนาคริสต์ที่ชื่อฮาลล์กริมูร์ (Hallgrímur Pétursson) ที่เป็นทั้งนักกวี และนักประพันธ์ ผลงานที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักกันอย่างดีของชาวไอซ์แลนด์ คือ Passion Hymns ที่ถูกนำดัดแปลงเป็นบทเพลง บทสวดในวิถีชีวิตทางศาสนาของชาวไอซ์แลนด์ ฮาลล์กริมูร์มีอายุอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1614 – 1674 โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Hallgrímskirkja มีความหมายว่า “โบสถ์ของฮาลล์กริมูร์” โบสถ์ Hallgrímskirkja เป็นสถาปัตยกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสท์  (Impressionist) สถาปนิกผู้ออกแบบคือนายกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ซึ่งกว่าจะได้สร้างก็ใช้เวลานานหลายปี รวมระยะเ  วลาการก่อสร้างทั้งหมด 38 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson)ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ และศาลาเทศบาลเมือง จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก นำท่านเดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกบริเวณถนนคนเดิน Laugavegur

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน   **** เมนูอาหารพื้นเมือง ในพอร์แลนด์****

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ บลู ลากูน BLUE LAGOON สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง ที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆมากมายซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง บลูลากูนยังได้สื่อระดับโลกช่วยโปรโมทให้ด้วย อย่างเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิกก็ยกย่องให้บลูลากูนเป็นหนึ่งใน 25 สถานที่มหัศจรรย์ของโลก นิตยสารคอนเด นาสท์ ทราเวลเลอร์ก็มอบรางวัลให้กับบลูลากูนในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 10 สปายอดนิยมของโลก ดังนั้นตอนนี้บลูลากูนจึงโด่งดังในระดับสากลและอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการสถานที่ที่ต้องไปเยือนของผู้คนมากมายจากทั่วโลก บลูลากูนนั้นดังถึงขนาดที่คุณต้องจองล่วงหน้าเป็นเวลาหลายวันหรือกระทั่งหลายสัปดาห์ เมื่อปี 1981 ชายหนุ่มชื่อว่าวาลูร์ มาร์เกร์สซอน (Valur Margeirsson) เป็นคนแรกที่ตัดสินใจลงไปแช่น้ำในบลูลากูน ซึ่งหลายคนก็ไม่เห็นด้วย  แต่วาลูร์เป็นโรคสะเก็ดเงินและเขายินดีทำทุกอย่างที่จะช่วยบรรเทาอาการบนผิวหนังของเขาได้...อิสระตามอัธยาศัยกับการแช่น้ำในบลูลากูน

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่

พักที่

GRAND  HOTEL REYKJAVIK

(พัก2คืนสบายๆไม่ต้องย้ายกระเป๋า) พร้อมรอชมปรากฎการณ์แสงเหนือยามค่ำคืน   LOBSTER DINNER

วันที่แปด

เรคยาวิค-บินสู่โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-พักโคเปนฮาเก้น

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ไม่ต้องรีบตื่นสบายๆ

11.20

เหิรฟ้าสู่กรุงโคเปนฮาเก้น เดนมารืก...โดย scan dinavain airlines เที่ยวบินที่ SK4787(บินภายใน)

บ่าย

อิสระกับการช้อปปิ้งบริเวณ ถนนช้อปปิ้งสตรอยเยท Stroget เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโคเปนฮาเก้น ถือว่าเป็นถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรป มีความยาว1.8กิโลเมตรโดยเริ่มตั้งแต่ศาลาว่าการเมือง เยื้องสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกอันเก่าแก่ประจำเมืองเปรียบเสมือนหัวใจของกรุงโคเปนฮาเก้น ถนนสายนี้นอกจากจะมีร้านแบรนด์เนมนานาชนิดที่ทุกท่านรู้จักกันดีแล้วยังมี จตุรัสกัมเมลทอร์ฟ และ น้ำพุอาร์มาร์เกอร์ทอฟ ซึ่งเป็นจุดนัดพบของชาวเดนิช หากท่านเดินช้อปปิ้งจนเหนื่อยแล้ว ท่านยังสามารถหาช็อคโกแล็ตร้อนๆสูตรเดนิช หรือกาแฟหอมๆจากร้านกาแฟอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงของชาวเดนิช เรียกได้ว่าท่านจะได้อรรถรสทั้งช้อป และชิมของอร่อยๆมากมายภายในถนนเส้นนี้ ถนนสายนี้สิ้นสุดที่บริเวณท่าเรือนูฮาร์ฟ Nyhavn

15.25

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโคเปนเฮเก้น(เดนมาร์ก) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเดนมาร์กและ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย

ค่ำ

บริการอาหารไทยรสเลิศ ณภัตตาคาร...ในกรุงโคเปนฮาเก้น

พักที่

MARIOTT COPENHAGEN HOTEL /ระดับใกล้เคียง

วันที่เก้า

โคเปนฮาเก้น(เดนมาร์ก)-ชมเมือง-กรุงเทพฯ 

เช้า

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำคณะถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังโรเซนบอร์ก สไตล์ศิลปะสเปเชียลดัทช์เรอเนสซองส์ ถูกสร้างขึ้นในปีคริสศตวรรษที่17เป็นพระราชวังที่ประทับในฤดูร้อนมาจนถึงปีคริสต์ศตวรรษที่18 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานที่เก็บพระราชสมบัติล้ำค่าในพระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งเดนมาร์กตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
นำคณะชมบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอามาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชวังของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 3 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 6ปี และอีก16ปีต่อมาได้เกิดเปลวเพลิงได้ลุกไหม้เผาผลาญพระราชวังอะมาเลียนบอร์กเสียจนแทบจะไม่เหลือเค้าโครงเดิม ต่อมาอะมาเลียนบอร์กกลับมาผงาดอีกครั้งในรัชสมัยของเฟรดเดอริคที่ 5 เมื่อนิโคไลได้สร้างสรรค์อามาเลียนบอร์กให้ดูกล้าแข็งแต่แฝงด้วยความอ่อนช้อยด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมสไตล์ร็อคโคโค ตรงกลางเป็นสนามหญ้ากว้างมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าเฟรดเดอริกที่ 4 ตั้งอยู่ หากเวลาเหมาะสมท่านจะได้ชม พิธีการเปลี่ยนทหารรักษาพระองค์ ในชุดเครื่องแบบที่งดงาม หรือถ่ายภาพมุมประทับใจคู่กับทหารรักษาพระองค์ จากนั้นนั่งรถชมเมือง...ผ่านชมจตุรัสซิตี้ฮอลล์,อาคารเทศบาลเมืองเก่า , เขตย่านใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปคู่กับ เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด สัญลักษณ์ของเมือง ซึ่งยังคงนั่งเศร้ารอเจ้าชายตามเนื้อเรื่องในเทพนิยายอันลือลั่นของนักเล่านิทานระดับโลก  ฮันส์คริสเตียน แอนเดอร์สัน ชมความสวยงามของ น้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายร่วมสร้างเกาะซีแลนด์

นำคณะเดินเล่นชมความสวยงามของ ราวน์ทาวเวอร์ อาคารเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และย่านเขตท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17เรียงรายเป็นภาพที่งดงาม

นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินอลันดา สวีเดน เพื่อทำการเช็คอิน และทำ TAX REFUND

13.50

เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทยthai airways international เที่ยวบินที่ TG961(บินตรง)

***นำคณะบินตรงกลับกรุงเทพฯ..ไม่ต้องเสียเวลาต่อเครื่อง...พร้อมสะสมไมล์สู่บัตรทอง***

วันที่สิบ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

06.20

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตราค่าบริการนี้รวม//ค่าตั๋วเครื่องบินโดยการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ) +บินภายใน 2 ขา
•ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12ช.ม./วัน 
•ค่าที่พักตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนที่พัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
•ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
•ค่ารถนำเที่ยวดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
•ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง / ***รวมค่าวีซ่าแล้ว***
•ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอก
•ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
•ค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 800-1000บาท (ให้ท่านพิจารณาตามการบริการ) 
•ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
•ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

 เงื่อนไขการชำระเงิน
•กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระงวดแรก 60,000 ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport   และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุณาชำระก่อนวันยื่นวีซ่า หรือไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
•บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
•เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
•เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบการบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ้งการนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจึงสามารสำรองยานพาหนะได้
•ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนงึ่ อย่างใดที่ใชใ้ นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้ ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใชจ้ ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะใหก้ รุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจง้ การนัดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่านเป็ นที่เรียบรอ้ ยแลว้ ท่านจึงสามารสารองยานพาหนะได้
•ตั๋วเครื่องบินที่ใชใ้ นการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลอื่ นวันกลับ หรือเปลยี่ นแปลงการเดินทางได้ กรณีท่านจะกลับก่อนหรือเลอื่ นวันเดินทางกลับกรุณาติดต่อสอบถามเจา้ หนา้ ที่ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นท่านจะตอ้ งซื้อตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมที่ท่านซื้อจากทางบริษัทเนื่องจากเป็นคุณสมบัตรของตั๋วทอี่ อกมาจากทางสายการบิน
หมายเหตุ โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลง หรือตัดออกได้ตามความเหมะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระหว่างการเดินทาง สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออา นวย /การจราจรติดขัดจนเป็นเหตุทาให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวโปรแกรมอื่น/ ปิ ดถนน / ฝนตกหนัก / หิมะตกหนักปิ ดผิวทางการจราจร/ รถโค้ชหมดเวลาวิ่ง ซึ่งคนขับต้องพักผ่อน ตามกฎหมายของยุโรปไม่ให้วิ่งเกินวันละ12ช.ม. เพื่อความปลอดภัยของหมู่คณะ/ มีการนัดชุมนุมประท้วง / ถนนปิดซ่อมแซมจนทา ให้รถติดเป็นเวลานาน / ตามโบสถ์หรือวิหาร มีการจัดพิธีทางศาสนา ซึ่งไม่เปิ ดให้เข้าชม / เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจนทา ให้รถติดเป็นเวลานาน / การต่อคิวเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ใช้เวลานานเกินไป จนทา ให้เสียโปรแกรมท่องเที่ยวจุดอื่น และสถานการณ์เฉพาะหน้าอื่นๆ ที่ทา ให้ท่านไม่สามารเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ อยา่ งปลอดภัยและสะดวก โดยทาง WorldTraveler Agency Co.,Ltd. จะคา นึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิ่งสาคัญ
หมายเหตุ ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  90 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและ...ไม่อาจขอคืนเงินได้     
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วันขึ้นไป –  เก็บค่าใช้จ่าย 50,000 บาท  
•ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า  20 วัน  -  เก็บค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์  
•ยกเลิกก่อนการเดินทาง  1-14 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 หมายเหตุ
oทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 25 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 25 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 
oหากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 
oเอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน สถานทูตจะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าให้ท่าน กรณีท่านใช้เอกสารปลอมในการยื่นวีซ่า
กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ 5,000 บาท ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า ประมาณ20,000 บาท หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
•หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
•ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ

***สำหรับเอกสารที่ท่านต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่า ทางเราจะส่งให้ท่านหลังจากสำรองที่นั่งแล้ว