บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Indonisia Tours
อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ 4D2N (ZE040520)

 สวนพระวิษณุ   วิหารอูลูวาตู   หาดจิมบารัน  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน   วิหารเลมปูยางค์   ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท   วัดอูลันดานูบราตัน   วิหารทานาล็อต

LOCAL ADVENTURE KOMODO 6D5N (WC050320)

เกาะเคลอร์    เกาะรินคา    เกาะค้างคาว   เกาะปาร์ด้า  หาดทรายสีชมพู  แมนต้า พ้อย   เกาะทาคามาคัซซาร์  เกาะทาคามาคัซซาร์    เกาะบาดาริ   เกาะกานาวา   ลาบวนบาโจ  ถ้ำกระจก   ลาบวนบาโจ 

มหัศจรรย์ Bali บุโรพุทโธ 5วัน4คืน (BI010320)

 บาหลี  หาดจิมบารัน     ย็อกยาการ์ตา  เทวลัยปรัมบานัน  บุโรพุทโธ  วัดเมนดุต  วัดเทมภัคสิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามณี   วัดเลมปูยางค์    วิหารทานาต์ลอต


TULAMBEN NUSA BALI 7D6N 13DIVES (WC030320)

บาหลี   Uluwatu Temple + Kecak   เกาะนูซาเพนิดา   DIVE RESORT   ทูดัมเบน  พระราชวังริมน้ำเตียร์ตา กังกา

KOMODO INDONESIA 6DAYS 5NIGHT 9DIVES (WC020320)

 อินโดนีเซีย   Boat Dive    หาดทรายสีชมพู PINK BEACH    PADAR ISLAND  KOMODO RINCA ISLAND

บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 3 คืน (SBH030220)

อนุสาวรีย์มหาภารตะ   วัดอูลูวาตู    สวนวิษณุ   หาดจิมบารัน   พระราชวังสุลต่าน   HANDARA  HEAVEN GATE    วิหารทานาล้อต   บาหลี สวิงค์   หมู่บ้านคินตามณี  ตลาดปราบเซียน


BALI...FOLLOW REVIEW 4 วัน3คืน (SBH020220)

 หาดจิมบารัน    เกาะนูซาเปอนีดา   หาดเกอลิงกิง    หาดโบรเคน บีช     Crystal Bay    Water Blow   วัดเลมปูยัง   วัดเบซากี   หมู่บ้านคินตามานี   ภูเขาไฟบาร์ตูร์   บาหลี สวิงค์   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารทานาล้อต 

มหัศจรรย์ Bali เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮไลท์ 4วัน3คืน (BI010220)

 บาหลี    จิมบารัน   บารองแดนซ์    วัดบราตัน    นาขั้นบันได  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์    คินตามณี     วัดเลมปูยางค์  บาหลี สวิงค์     วิหารทานาต์ลอต   

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน2คืน (ZE041219)

เมืองบาหลี  วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดกลางน้ำ   อูลันดานู    วิหารทานาล็อต  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน    สวนพระวิษณุ   ร้านของฝากกฤษณะ   อนุสาวรีย์มหาภารตะ


อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (ZE091119)

ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน   จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  วัดกลางน้ำ อูลันดานู วัดเม็งวี หรือทามาอายุน  วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)   วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  สวนพระวิษณุ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ

PRIME BALI 3D2N (SBH040919)

หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์    เทือกเขาคินตามณี    Bali Swing   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   ตลาดปราบเซียน 
วิหารทานาล้อต  วิหารอูลูวาตู   Garuda Wisnu  

Indonisia Tours
อินโดนีเซีย เกาะบาหลี เลทส์โก มนต์รักประตูสวรรค์ 4D2N (ZE040520)

 สวนพระวิษณุ   วิหารอูลูวาตู   หาดจิมบารัน  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน   วิหารเลมปูยางค์   ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท   วัดอูลันดานูบราตัน   วิหารทานาล็อต

LOCAL ADVENTURE KOMODO 6D5N (WC050320)

เกาะเคลอร์    เกาะรินคา    เกาะค้างคาว   เกาะปาร์ด้า  หาดทรายสีชมพู  แมนต้า พ้อย   เกาะทาคามาคัซซาร์  เกาะทาคามาคัซซาร์    เกาะบาดาริ   เกาะกานาวา   ลาบวนบาโจ  ถ้ำกระจก   ลาบวนบาโจ 

มหัศจรรย์ Bali บุโรพุทโธ 5วัน4คืน (BI010320)

 บาหลี  หาดจิมบารัน     ย็อกยาการ์ตา  เทวลัยปรัมบานัน  บุโรพุทโธ  วัดเมนดุต  วัดเทมภัคสิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามณี   วัดเลมปูยางค์    วิหารทานาต์ลอต


TULAMBEN NUSA BALI 7D6N 13DIVES (WC030320)

บาหลี   Uluwatu Temple + Kecak   เกาะนูซาเพนิดา   DIVE RESORT   ทูดัมเบน  พระราชวังริมน้ำเตียร์ตา กังกา

KOMODO INDONESIA 6DAYS 5NIGHT 9DIVES (WC020320)

 อินโดนีเซีย   Boat Dive    หาดทรายสีชมพู PINK BEACH    PADAR ISLAND  KOMODO RINCA ISLAND

บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ 5 วัน 3 คืน (SBH030220)

อนุสาวรีย์มหาภารตะ   วัดอูลูวาตู    สวนวิษณุ   หาดจิมบารัน   พระราชวังสุลต่าน   HANDARA  HEAVEN GATE    วิหารทานาล้อต   บาหลี สวิงค์   หมู่บ้านคินตามณี  ตลาดปราบเซียน


BALI...FOLLOW REVIEW 4 วัน3คืน (SBH020220)

 หาดจิมบารัน    เกาะนูซาเปอนีดา   หาดเกอลิงกิง    หาดโบรเคน บีช     Crystal Bay    Water Blow   วัดเลมปูยัง   วัดเบซากี   หมู่บ้านคินตามานี   ภูเขาไฟบาร์ตูร์   บาหลี สวิงค์   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์  วิหารทานาล้อต 

มหัศจรรย์ Bali เที่ยวครบ...ทุกจุดไฮไลท์ 4วัน3คืน (BI010220)

 บาหลี    จิมบารัน   บารองแดนซ์    วัดบราตัน    นาขั้นบันได  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์    คินตามณี     วัดเลมปูยางค์  บาหลี สวิงค์     วิหารทานาต์ลอต   

อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี เลสโก อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน2คืน (ZE041219)

เมืองบาหลี  วานากิรีฮิลส์  จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี  ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท วัดกลางน้ำ   อูลันดานู    วิหารทานาล็อต  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์  ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน    สวนพระวิษณุ   ร้านของฝากกฤษณะ   อนุสาวรีย์มหาภารตะ


อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี 4D3N เลสโก อุบัติรักข้ามขอบฟ้า (ZE091119)

ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน   จุดถ่ายรูปรังนก ชิงช้าบาหลี และจุดชมวิว  วัดกลางน้ำ อูลันดานู วัดเม็งวี หรือทามาอายุน  วิหารทานาล็อต  ชมโชว์ระบำคะชัก (KECAK)   วัดน้ำพุศักดิ์ศิทธิ์  พระราชวังน้ำตีร์ตา กังกา  สวนพระวิษณุ  อนุสาวรีย์มหาภารตะ

PRIME BALI 3D2N (SBH040919)

หาดจิมบารัน    วัดเบซากีย์    เทือกเขาคินตามณี    Bali Swing   วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์   ตลาดปราบเซียน 
วิหารทานาล้อต  วิหารอูลูวาตู   Garuda Wisnu