บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Taiwan Tours
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ (TN140220)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั่ง     วัดเหวินหวู่    ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง   อุทยานเหย่หลิ่ว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 

มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน (BI051219)

หมู่บ้านสายรุ้ง  MIHAYARA ICE CREAM ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด   อุทยานเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง  ศูนย์เครื่องสำองค์  อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน 

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6D4N เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2 (ZE101119)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ  ร้านชาอู่หลง    นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น


Taiwan Tours
ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ (TN140220)

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ทะเลสาบสุริยันจันทรา    วัดพระถังซัมจั่ง     วัดเหวินหวู่    ตึกไทเป 101  ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง   อุทยานเหย่หลิ่ว  เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น   อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 

มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน (BI051219)

หมู่บ้านสายรุ้ง  MIHAYARA ICE CREAM ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  อุทยานอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี  ไนท์มาร์เก็ต ร้านขนมพายสับปะรด   อุทยานเย๋หลิ่ว   ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง  ศูนย์เครื่องสำองค์  อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค  วัดหลงซาน 

ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 6D4N เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2 (ZE101119)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา   วัดพระถังซัมจั๋ง  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า   อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ  ร้านชาอู่หลง    นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน   หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น