บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Turkey Tours
TULIP MUST GO TURKEY 8D6N (GS030320)

 นครใต้ดิน   พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า    หุบเขาอุซิซาร์   พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  วิหารอะโครโปลิส   สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม 

MERHABA TURKEY อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน (IT010320)

เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองแห่งทรอย    เมืองโบราณเอฟฟิซุส   ปราสาทปุยฝ้าย   คัปปาโดเกีย  ชมระบำหน้าท้องตรุกี    นครใต้ดินชาดัค   ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส    สุเหร่าสีน้ำเงิน    พระราชวังทอปกาปี

อังการา คัปปาโดเกีย คอนย่า ปามุคคาเล่ เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน9วัน6คืน (ZE040320)

ทะเลสาบเกลือ  สุสานอตาเติร์ก   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  เมืองใต้ดินคาร์ตัค  หุบเขาอุซิซาร์    ทุ่งดอกไอริส   หอสมุดเซลซุส  วิหารอะโครโปลิส  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  สุเหร่าสีน้ำเงิน


ตุรกี 10 วัน 7 คืน (VC141119)

ดูไบ   อิสตันบูล    ฮิปโปโดรม   สุเหร่าสีน้ำเงิน    พระราชวังทอปกาปึ    ชานัคคาเล่      ม้าไม้เมืองทรอย    อัซเคลปิออน    อิซเมียร์  เมืองโบราณเอฟิซุส    ปามุคคาเล่  คอนย่า  คาราวานสไลน์   คัปปาโดเกีย  

PRO TURKEY LET ME GO 9วัน6คืน (PB041119)

บ้านพระแม่มารี   โรงงานผลิตเครื่องหนัง  ปราสาทปุยฝ้าย  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง นครใต้ดินคาร์ตัค  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาเช่  มัสยิดชามลีกา  จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด  สุเหร่าสีน้ำเงิน 

Turkey Tours
TULIP MUST GO TURKEY 8D6N (GS030320)

 นครใต้ดิน   พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า    หุบเขาอุซิซาร์   พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  ปราสาทปุยฝ้าย  เมืองโบราณเอฟฟิซุส  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  วิหารอะโครโปลิส   สุเหร่าสีน้ำเงิน  ฮิปโปโดรม 

MERHABA TURKEY อิสตันบูล ทรอย 8 วัน 6 คืน (IT010320)

เมืองชานัคคาเล  ม้าไม้จำลองแห่งทรอย    เมืองโบราณเอฟฟิซุส   ปราสาทปุยฝ้าย   คัปปาโดเกีย  ชมระบำหน้าท้องตรุกี    นครใต้ดินชาดัค   ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส    สุเหร่าสีน้ำเงิน    พระราชวังทอปกาปี

อังการา คัปปาโดเกีย คอนย่า ปามุคคาเล่ เลทส์โก ซัมเมอร์บุษบาพาเพลิน9วัน6คืน (ZE040320)

ทะเลสาบเกลือ  สุสานอตาเติร์ก   พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  เมืองใต้ดินคาร์ตัค  หุบเขาอุซิซาร์    ทุ่งดอกไอริส   หอสมุดเซลซุส  วิหารอะโครโปลิส  ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย  ท่าเรือกัลป์ลิโพลี  สุเหร่าสีน้ำเงิน


ตุรกี 10 วัน 7 คืน (VC141119)

ดูไบ   อิสตันบูล    ฮิปโปโดรม   สุเหร่าสีน้ำเงิน    พระราชวังทอปกาปึ    ชานัคคาเล่      ม้าไม้เมืองทรอย    อัซเคลปิออน    อิซเมียร์  เมืองโบราณเอฟิซุส    ปามุคคาเล่  คอนย่า  คาราวานสไลน์   คัปปาโดเกีย  

PRO TURKEY LET ME GO 9วัน6คืน (PB041119)

บ้านพระแม่มารี   โรงงานผลิตเครื่องหนัง  ปราสาทปุยฝ้าย  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่  บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง นครใต้ดินคาร์ตัค  ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส  พระราชวังโดลมาบาเช่  มัสยิดชามลีกา  จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด  สุเหร่าสีน้ำเงิน