บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Myanmar Tours
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลทส์โก ทะเลเจดีย์ 3วัน2คืน (ZE030320)

 เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก   ทะเลเจดีย์    เจดีย์ชเวสิกอง   วัดอานันดา  วัดมนุหะ เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี   ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี เจดีย์กวงมูดอ  พระราชวังมัณฑะเลย์ 

เที่ยวฟิน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน (FT020320)

 มัณฑะเลย์    พุกาม   จุดชมวิวเมืองพุกาม   เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารธรรมยันจี  เจดีย์ติโลมินโล  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี   ล่องแม้น้ำอิรวะดี  เจดีย์มิงกุน   เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)  วัดกุโสดอว์พระราชวังมัณฑะเลย์  

PRO MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน (PB070220)

หงสาวดี    พระนอนชเวตาเลียง  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์โบตาทาวน์   เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี 


EASY MYANMAR อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน2คืน (CU040220)

หงสาวดี  พระธาตุมุเตา  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ชเวตาเลียว   เจดีย์โบตาทาวน์   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   พระนอนตาหวาน   พระหินอ่อน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลทส์โก สายบุญ 3D2N (ZE020220)

พระราชวังบุเรงนอง   วัดมหาเจดีย์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  เจดีย์เจ๊าทัตจี   เมืองย่างกุ้ง    พระเจดีย์โบตะทาวน์   เทพทันใจ   เทพกระซิบ

พม่า มัณฆะเลย์ พุกาม เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2 4D3N (ZE120120)

 ชมวิวพระอาทิตย์ตก   ทะเลเจดีย์    เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบง  มัณฑะเลย์   ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี


มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ5วัดดัง 1วัน (BI010120)

กรุงเทพฯ   ย่างกุ้ง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   พระนอนตาหวาน  วัดหงาทัตยี   เทพทันใจ  เทพกระซิบ  วัดพระหินอ่อน    

มหัศจรรย์ Myanmar ๕ มหาบูชาสถาน 5วัน (BI200819)

พระธาตุมุเตา    พระราชวังบเรงนอง    พระธาตุอินทร์แขวน   พระธาตุอินทร์แขวน   พระนอนชเวตาเลียว   เทพทันใจ  มหาเจดีย์ชเวดากอง       จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์  โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น  ล่องแม่น้ำอิระวดี

Myanmar Tours
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ เลทส์โก ทะเลเจดีย์ 3วัน2คืน (ZE030320)

 เมืองพุกาม  ชมวิวพระอาทิตย์ตก   ทะเลเจดีย์    เจดีย์ชเวสิกอง   วัดอานันดา  วัดมนุหะ เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี   ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี เจดีย์กวงมูดอ  พระราชวังมัณฑะเลย์ 

เที่ยวฟิน พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 3วัน2คืน (FT020320)

 มัณฑะเลย์    พุกาม   จุดชมวิวเมืองพุกาม   เจดีย์ชเวสิกอง  วิหารธรรมยันจี  เจดีย์ติโลมินโล  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี   ล่องแม้น้ำอิรวะดี  เจดีย์มิงกุน   เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)  วัดกุโสดอว์พระราชวังมัณฑะเลย์  

PRO MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน (PB070220)

หงสาวดี    พระนอนชเวตาเลียง  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทร์แขวน   เจดีย์โบตาทาวน์   เทพทันใจ  เทพกระซิบ  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   พระนอนตาหวาน   วัดงาทัตจี 


EASY MYANMAR อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน2คืน (CU040220)

หงสาวดี  พระธาตุมุเตา  พระราชวังบุเรงนอง  พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  ชเวตาเลียว   เจดีย์โบตาทาวน์   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   พระนอนตาหวาน   พระหินอ่อน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลทส์โก สายบุญ 3D2N (ZE020220)

พระราชวังบุเรงนอง   วัดมหาเจดีย์  พระธาตุอินทร์แขวน  เมืองหงสาวดี  เจดีย์เจ๊าทัตจี   เมืองย่างกุ้ง    พระเจดีย์โบตะทาวน์   เทพทันใจ   เทพกระซิบ

พม่า มัณฆะเลย์ พุกาม เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2 4D3N (ZE120120)

 ชมวิวพระอาทิตย์ตก   ทะเลเจดีย์    เจดีย์ชเวสิกอง  วัดอานันดา  เจดีย์ติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี  เมืองอมรปุระ  สะพานไม้อูเบง  มัณฑะเลย์   ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี


มหัศจรรย์ Myanmar ไหว้พระ5วัดดัง 1วัน (BI010120)

กรุงเทพฯ   ย่างกุ้ง   พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   พระนอนตาหวาน  วัดหงาทัตยี   เทพทันใจ  เทพกระซิบ  วัดพระหินอ่อน    

มหัศจรรย์ Myanmar ๕ มหาบูชาสถาน 5วัน (BI200819)

พระธาตุมุเตา    พระราชวังบเรงนอง    พระธาตุอินทร์แขวน   พระธาตุอินทร์แขวน   พระนอนชเวตาเลียว   เทพทันใจ  มหาเจดีย์ชเวดากอง       จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์  โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น  ล่องแม่น้ำอิระวดี