บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Brunei Tours
กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ น่าน 4วัน 2คืน (IT090920)

วัดพระธาตุแช่แห้ง   สุดกองดี คาเฟ่   วัดพระธาตุเขาน้อย   อุโมงค์ลีลาวดี   วัดมิ่งเมือง  บ่อเกลือสินเธาว์   จุดชมวิวบ้านสะปัน    ถนนลอยฟ้า1256   วัดพระธาตุช่อแฮ

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง 3วัน2คืน (ZE080920)

วัดพระแก้ว  วัดร่องเสือเต้น  วัดห้วยปลากั้ง  พระตำหนักดอยตุง ดอยผาฮี้  ไร่ชาฉุยฟง  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ

Brunei Tours
กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ น่าน 4วัน 2คืน (IT090920)

วัดพระธาตุแช่แห้ง   สุดกองดี คาเฟ่   วัดพระธาตุเขาน้อย   อุโมงค์ลีลาวดี   วัดมิ่งเมือง  บ่อเกลือสินเธาว์   จุดชมวิวบ้านสะปัน    ถนนลอยฟ้า1256   วัดพระธาตุช่อแฮ

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง 3วัน2คืน (ZE080920)

วัดพระแก้ว  วัดร่องเสือเต้น  วัดห้วยปลากั้ง  พระตำหนักดอยตุง ดอยผาฮี้  ไร่ชาฉุยฟง  พิพิธภัณฑ์บ้านดำ