บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Cambodia Tours
มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ (BI020320)

 พนมเปญ   อนุสาวรีย์อิสรภาพ   พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล   พระเจดีย์เงิน  เสียมเรียบ  ล่องเรือโตนเลสาบ    องค์จอม   ชมโชว์ระบำอัปสรา  ปราสาทบันทายศรี    ปราสาทตาพรหม  นครวัด

เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน 2 คืน (SPR011219)

 เสียมเรียบ   ล่องเรือโตนเลสาบ   ศาลองค์เจ๊ก  องค์จอม   ชมโชว์ระบำอัปสรา    ปราสาทบันทายศรี   นครธม   ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม   นครวัด   ไนท์มาร์เก็ต    วัดพระพรหมรัตน์   ตลาดซาจ๊ะ 

Cambodia Tours
มหัศจรรย์ Cambodia พนมเปญ เสียมเรียบ (BI020320)

 พนมเปญ   อนุสาวรีย์อิสรภาพ   พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล   พระเจดีย์เงิน  เสียมเรียบ  ล่องเรือโตนเลสาบ    องค์จอม   ชมโชว์ระบำอัปสรา  ปราสาทบันทายศรี    ปราสาทตาพรหม  นครวัด

เสียมเรียบ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3วัน 2 คืน (SPR011219)

 เสียมเรียบ   ล่องเรือโตนเลสาบ   ศาลองค์เจ๊ก  องค์จอม   ชมโชว์ระบำอัปสรา    ปราสาทบันทายศรี   นครธม   ปราสาทบายน  ปราสาทตาพรหม   นครวัด   ไนท์มาร์เก็ต    วัดพระพรหมรัตน์   ตลาดซาจ๊ะ