บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

New Zealand Tour
Grand tour New Zealandเกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (IT020320)

หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)  หมู่บ้านฮอบบิท  โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  ทะเลสาบเทคาโป  เรือกลไฟโบราณ  ทะเลสาบวานาก้า

New Zealand Tour
Grand tour New Zealandเกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน 7 คืน (IT020320)

หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER)  หมู่บ้านฮอบบิท  โรโตรัว ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี  ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่  ทะเลสาบเทคาโป  เรือกลไฟโบราณ  ทะเลสาบวานาก้า