บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Australia Tours
POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (IT030320)

 นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  สวนสัตว์ พื้นเมือง KOALA PARK  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พอร์ตแคมเบลล์ รถไฟจักรไอน้โบราณ  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป  

Australia Tours
POPULAR AUSTRALIA 6 DAYS (IT030320)

 นครซิดนีย์  อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  สวนสัตว์ พื้นเมือง KOALA PARK  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ พอร์ตแคมเบลล์ รถไฟจักรไอน้โบราณ  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป