บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Russia Tours
Best of Russia 3 Cities 7 days 5 nights (VTG070520)

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พุชกิ้น   มอสโคว์  เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ซุปตาร์...แม่ลูกดก 6 วัน 3 คืน (TN080320)

สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์   ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว   วิหารเซนต์บาซิล   พระราชวังเครมลิน   การแสดงละครสัตว์    Zaryadye Park   มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2 6D3N (ZE090220)

สวนวิคตอรี  ประตูชัย  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์   พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  หอนาฬิกาซาวิเออร์  โบสถ์อัสสัมชัญ   บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์   เมืองมอสโคว์ 


รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา 7D5N (ZE301119)

เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก    พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิลมิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์   ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ 

Russia Tours
Best of Russia 3 Cities 7 days 5 nights (VTG070520)

เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  พุชกิ้น   มอสโคว์  เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์  ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market

รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ซุปตาร์...แม่ลูกดก 6 วัน 3 คืน (TN080320)

สแปร์โรว์ฮิลส์หรือเลนินฮิลส์   ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว   วิหารเซนต์บาซิล   พระราชวังเครมลิน   การแสดงละครสัตว์    Zaryadye Park   มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส เลทส์โก คุณชายสีลูกกวาด EP.2 6D3N (ZE090220)

สวนวิคตอรี  ประตูชัย  โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม  มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์   พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  หอนาฬิกาซาวิเออร์  โบสถ์อัสสัมชัญ   บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์   เมืองมอสโคว์ 


รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เลสโก มอสเซนต์เสน่ห์หา 7D5N (ZE301119)

เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก    พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ  พระราชวังฤดูหนาว  พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ  พระราชวังเครมลิน  มหาวิหารอัสสัมชัญ  มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิลมิคาเอล  ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์   ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์  พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์