บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Morocco Tours
โมรอคโค 10วัน 7คืน (VC030330)

คาซาบลังก้า  ราบัต   เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส   เชฟชาอูน    อิเฟรน   แอร์ฟอร์ด   เมอร์ซูการ์   ขี่อูฐ  แอร์ฟอร์ด  ทินเฮียร์  วอซาเซท    ไอท์ เบน ฮาดดู     มาราเกช

Morocco Tours
โมรอคโค 10วัน 7คืน (VC030330)

คาซาบลังก้า  ราบัต   เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส   เชฟชาอูน    อิเฟรน   แอร์ฟอร์ด   เมอร์ซูการ์   ขี่อูฐ  แอร์ฟอร์ด  ทินเฮียร์  วอซาเซท    ไอท์ เบน ฮาดดู     มาราเกช