บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Malysia Tours
MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน (GH010220)

เลโก้ แลนด์   มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู   สุเหร่าสีน้ำเงิน    อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด   พระราชวังอิสตานาเนการา   ตึกแฝดปิโตรนาส

มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง 3วัน 2คืน (IT030220)

เก็นติ้งไฮแลนด์   กัวลาลัมเปอร์  วัดถ้ำบาตู  คาเมรอนไฮแลนด์   สวนผึ้ง  จัตุรัสเมอร์เดก้า    พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า   ตึกแฝด   ปุตราจายา

มาเลเซีย ... THE FLASH 3 วัน2คืน (SBH020919)

เมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์ ชมเมืองใหม่ปุตราจายา มัสยิดสีชมพู ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส น้ำตกเลคอิสกันดา 


Malysia Tours
MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน (GH010220)

เลโก้ แลนด์   มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู   สุเหร่าสีน้ำเงิน    อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด   พระราชวังอิสตานาเนการา   ตึกแฝดปิโตรนาส

มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง 3วัน 2คืน (IT030220)

เก็นติ้งไฮแลนด์   กัวลาลัมเปอร์  วัดถ้ำบาตู  คาเมรอนไฮแลนด์   สวนผึ้ง  จัตุรัสเมอร์เดก้า    พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า   ตึกแฝด   ปุตราจายา

มาเลเซีย ... THE FLASH 3 วัน2คืน (SBH020919)

เมืองแห่งธรรมชาติคาเมร่อนไฮแลนด์ ชมเมืองใหม่ปุตราจายา มัสยิดสีชมพู ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส น้ำตกเลคอิสกันดา