บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Laos Tours
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน (SM030320)

 หลวงพระบาง  เวียงจันทน์  เยือนเมืองมรดกโลก   สักการะพระธาตุพูสี  นมัสการพระธาตุหลวง

ไฮไลท์ ... หลวงพระบาง 3วัน2คืน (SM020320)

หลวงพระบาง  ไหว้พระวัดดัง9 วัด  น้ำตกตาดกวางสี                  

LUANG PRABANG 3วัน2คืน (SM010320)

 หลวงพระบาง  ไหว้พระวัดดัง          


Laos Tours
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ไหว้พระ 5 วัด 2 วัน 1 คืน (SM030320)

 หลวงพระบาง  เวียงจันทน์  เยือนเมืองมรดกโลก   สักการะพระธาตุพูสี  นมัสการพระธาตุหลวง

ไฮไลท์ ... หลวงพระบาง 3วัน2คืน (SM020320)

หลวงพระบาง  ไหว้พระวัดดัง9 วัด  น้ำตกตาดกวางสี                  

LUANG PRABANG 3วัน2คืน (SM010320)

 หลวงพระบาง  ไหว้พระวัดดัง