บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Africa Tours
แกรนด์เคนย่า 9 วัน ตะลุยซาฟารี (WC030220)

 อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี  ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี   เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โอล เพเจตา    น้ำตกทอมสัน  อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู  ทะเลสาบไนวาช่า  ล่องเรือ ชมฮิปโป 

Africa Tours
แกรนด์เคนย่า 9 วัน ตะลุยซาฟารี (WC030220)

 อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี  ท่องซาฟารี ณ อุทยานแห่งชาติอัมโบเซลี   เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า โอล เพเจตา    น้ำตกทอมสัน  อุทยานแห่งชาติทะเลสาบนากูรู  ทะเลสาบไนวาช่า  ล่องเรือ ชมฮิปโป