บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

China Tours
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมบ่อฟ้า 3 วัน 2 คืน (IT050120)

นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  เมืองอู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์   อุทยานเขานางฟ้า   อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

เที่ยวจีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5วัน4คืน (SG041219)

เมืองจงเตี้ยน  วัดต้าฝอ  เจดีย์จ้วนจิง    เมืองเต๋อชิง  อุทยานปาลาเก๋อจง    เมืองโบราณลี่เจียง    สระน้ำมังกรดำ  **OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” 

เที่ยวจีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4วัน3คืน (SG031219)

เมืองโบราณซู่เหอ   ร้านบัวหิมะ   สะพานแก้วลี่เจียง   หมู่บ้านไป๋ซา  ภูเขาหิมะมังกรหยก   อุทยานน้ำหยก   ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ    สระน้ำมังกรดำ   เมืองโบราณลี่เจียง


จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2 (ZE111219)

เมืองต้าหลี่   ช่องเขาเสือกระโจน   วัดลามะชงจ้านหลิน    หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก  อุทยานน้ำหยก   เมืองโบราณกวนตู้    คุนหมิง  

เที่ยวจีน หนีห่าว ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน (SG021219)

เมืองโบราณต้าหลี่    เมืองจงเตี้ยน   ช่องแคบเสือกระโจน   เมืองเก่าจงเตี้ยน   วัดชงจ้านหลิน    ร้านบัวหิมะ  เมืองเก่าซู่เหอ   ภูเขาหิมะมังกรหยก   อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ    สระน้ำมังกรดำ   เมืองโบราณลี่เจียง

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า (ZE231119)

 เมืองเก่าต้าหลี่    วัดเจ้าแม่กวนอิม   ภูเขาหิมะมังกรหยก   ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง   อุทยานน้ำหยก   สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าชาวเผ่าหยี   วัดหยวนทง 


China Tours
ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง หงหยาต้ง หลุมบ่อฟ้า 3 วัน 2 คืน (IT050120)

นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก  เมืองอู่หลง  อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์   อุทยานเขานางฟ้า   อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง

เที่ยวจีน เหินห่าว ลี่เจียง จงเตี้ยน เต๋อชิง 5วัน4คืน (SG041219)

เมืองจงเตี้ยน  วัดต้าฝอ  เจดีย์จ้วนจิง    เมืองเต๋อชิง  อุทยานปาลาเก๋อจง    เมืองโบราณลี่เจียง    สระน้ำมังกรดำ  **OPTION SHOW : Impression Lijiang “ความประทับใจแห่งลี่เจียง” 

เที่ยวจีน หว่อจือเต้า ลี่เจียง 4วัน3คืน (SG031219)

เมืองโบราณซู่เหอ   ร้านบัวหิมะ   สะพานแก้วลี่เจียง   หมู่บ้านไป๋ซา  ภูเขาหิมะมังกรหยก   อุทยานน้ำหยก   ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ    สระน้ำมังกรดำ   เมืองโบราณลี่เจียง


จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า เลสโก คุนหมิงตัวแม่ EP.2 (ZE111219)

เมืองต้าหลี่   ช่องเขาเสือกระโจน   วัดลามะชงจ้านหลิน    หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง   ภูเขาหิมะมังกรหยก  อุทยานน้ำหยก   เมืองโบราณกวนตู้    คุนหมิง  

เที่ยวจีน หนีห่าว ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน4คืน (SG021219)

เมืองโบราณต้าหลี่    เมืองจงเตี้ยน   ช่องแคบเสือกระโจน   เมืองเก่าจงเตี้ยน   วัดชงจ้านหลิน    ร้านบัวหิมะ  เมืองเก่าซู่เหอ   ภูเขาหิมะมังกรหยก   อุทยานน้ำหยก  ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ    สระน้ำมังกรดำ   เมืองโบราณลี่เจียง

จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N เลสโก มังกรหยกเหินฟ้า (ZE231119)

 เมืองเก่าต้าหลี่    วัดเจ้าแม่กวนอิม   ภูเขาหิมะมังกรหยก   ทะเลสาบไป๋สุยเหอ  โชว์ความประทับใจแห่งลี่เจียง   อุทยานน้ำหยก   สระน้ำมังกรดำ  เมืองเก่าชาวเผ่าหยี   วัดหยวนทง