บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Jordan Tours
จอร์แดน อัมมาน เพตรา เลทส์โก มหานครสีชมพู 6D3N (ZE010520)

เสาคอรินเทียม  มหานครเพตรา   มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู   เมืองอควาบา  ทะเลทรายวาดิรัม  น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์  เดดซี 

Jordan Tours
จอร์แดน อัมมาน เพตรา เลทส์โก มหานครสีชมพู 6D3N (ZE010520)

เสาคอรินเทียม  มหานครเพตรา   มหาวิหารปราสาททรายสีชมพู   เมืองอควาบา  ทะเลทรายวาดิรัม  น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์  เดดซี