บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Iceland Tours
แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน (WC010220)

เรคยาวิค  บลูลากูน  วงแหวนทองคำ  น้ำตกสโกก้า อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  เรนิสแดรงเกร์
ชมหาดทรายดำ  สกาฟตาเฟล  ทะเลสาบเมวัท  ชมปลาวาฬ 

Iceland Tours
แกรนด์ไอซ์แลนด์ 10 วัน (WC010220)

เรคยาวิค  บลูลากูน  วงแหวนทองคำ  น้ำตกสโกก้า อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล  เรนิสแดรงเกร์
ชมหาดทรายดำ  สกาฟตาเฟล  ทะเลสาบเมวัท  ชมปลาวาฬ