บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

Hong Kong Tours
ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้ง 3D2N (HKG070120)

นมัสการพระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย  Lady Market  Citygate Outlet Mall  จุดชมวิววิคตอเรียพีค  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนกิมฮ่องฮำ 

ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (HKG060120)

 พระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งCity gate Outlet   Symphony of Lights   มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซ็นพอลล์   เซนาโดสแควร์  เดอะปารีเซียนมาเก๊า  เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า  จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม)   รีพลัสเบย์  จิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว   วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนอิ่มฮ่องฮำ  

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG050120)

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู  TOWN IN HOLLAND  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น  ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ  โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน  จิมซาจุ่ย   วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  


ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG040120)

 เมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่  วัดกวนอู  สวนดอกไม้ฮอลแลนด์   พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ   โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน    จิมซาจุ่ย  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  

ฮ่องกง ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HKG030120)

 ฮ่องกง   จุดชมวิววิคตอเรีย   รีพลัสเบย์  วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ   ช้อปปิ้งเลดีส์ มาร์เก็ต   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   ช้อปปิ้งถนนนาธานจิมซาจุ่ย    Symphony of Lights   อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้ง   

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (HKG010120)

จุดชมวิววิคตอเรีย   วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  สวนสนุกดิสนีย์แลด์(เต็มวัน)


ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3D2N (ZE010120)

ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง   พระใหญ่ลันเตา   Citygate Outlets Mall  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   เขาVICTORIA   หาด REPULSE BAY    A Symphony of Lights   ถนนนาธาน

Hong Kong Tours
ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง ช้อปปิ้ง 3D2N (HKG070120)

นมัสการพระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งสุดมันส์ย่านจิมซาจุ่ย  Lady Market  Citygate Outlet Mall  จุดชมวิววิคตอเรียพีค  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล Repulse Bay  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนกิมฮ่องฮำ 

ฮ่องกง มาเก๊า พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน (HKG060120)

 พระใหญ่นองปิง  ช้อปปิ้งCity gate Outlet   Symphony of Lights   มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  โบสถ์เซ็นพอลล์   เซนาโดสแควร์  เดอะปารีเซียนมาเก๊า  เดอะเวเนเชี่ยน มาเก๊า  จุดชมวิววิคตอเรียพีค (พีคแทรม)   รีพลัสเบย์  จิวเวอร์รี่  วัดแชกงหมิว   วัดหวังต้าเซียน  วัดเจ้ากวนอิ่มฮ่องฮำ  

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG050120)

ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  เมืองเซินเจิ้น วัดกวนอู  TOWN IN HOLLAND  พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น  ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ  โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน  จิมซาจุ่ย   วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  


ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HKG040120)

 เมืองเซินเจิ้น ช้อปปิ้งหล่อหวู่  วัดกวนอู  สวนดอกไม้ฮอลแลนด์   พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ   โชว์ม่านน้ำ MANGROVE GROOVE   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน    จิมซาจุ่ย  วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ  

ฮ่องกง ไหว้พระ อิสระช้อปปิ้ง 3 วัน 2 คืน (HKG030120)

 ฮ่องกง   จุดชมวิววิคตอเรีย   รีพลัสเบย์  วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ   ช้อปปิ้งเลดีส์ มาร์เก็ต   วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   ช้อปปิ้งถนนนาธานจิมซาจุ่ย    Symphony of Lights   อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้ง   

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน (HKG010120)

จุดชมวิววิคตอเรีย   วัดเจ้ากวนอิมฮ่องฮำ  วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งถนนนาธาน จิมซาจุ่ย  สวนสนุกดิสนีย์แลด์(เต็มวัน)


ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ เลทส์โก ส้มพาช้อป 3D2N (ZE010120)

ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง   พระใหญ่ลันเตา   Citygate Outlets Mall  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน   เขาVICTORIA   หาด REPULSE BAY    A Symphony of Lights   ถนนนาธาน